Mats Molén - Vetenskap, ursprung och skapelse
Vetenskap, ursprung och skapelse

Av Mats Molén

Introduktion


© Sonja Sundqvist

Denna hemsida innehåller korta fakta om vårt ursprung, en rättelse i förvillar-debatten, sidor om politik, kärlek och meningen med livet (etc) samt information om vad under­tecknad kan erbjuda i form av föreläsningar, böcker etc.

Frågan är vad som är verkligt, dvs vad som är oberoende av vår tro.


En biblisk syn

Ingen människa är perfekt/fullkomlig. Om vi bara skall umgås med dem som har rätt i allt, då får vi sluta vara med oss själva.

Ty partier måste ju finnas bland eder, för att det skall bliva uppenbart vilka bland eder som håller provet.

Att "hålla provet", är bl a att vi måste kunna/försöka älska dem som har andra åsikter än dem vi själva har. Allt bygger på kärlek (1 Kor 13). MEN - kärlek är INTE samma sak som mjäkighet. Var Jesus mjäkig kanske? Han gav sig på självrättfärdiga, makthungriga ledare och tog sig an de fattiga "syndarna".

Just därför att jag vet att jag själv inte är perfekt/fullkomlig, och att jag vet att andra inte är fullkomliga, kan jag umgås med alla andra (även om en del är arga el dyl ...).

Nutida debatt

Professor Dan Larhammar m fl förvillar många genom att kalla sin tro för vetenskap. Det har till och med föreslagits att man inte ens skall diskutera kritik av evolutionsteorin. En sådan åsikt innebär att man gjort sig skyldig till det mest grundläggande fel man kan göra, om man skall kalla det för vetenskap - att man inte får kritisera en teori. I så fall har detta ämnesområde förflyttats från vetenskapen och till religionen (även om anhängarna själva säger att det inte är religion utan kallar sin tro för fakta ...). Därför är frågan om tro och vetande extra aktuell idag.

Denna hemsida är speciellt till för att reda ut vad vi vet samt för att se vilken tro detta vetande stämmer bäst med.

Mats Molén

Politik och religion

De flesta människor är öppna för att diskutera, antingen man är ateist eller har någon annan religion/filosofi i grunden. Men, ibland anser man sig vara öppen fast man i själva verket är fullständigt låst i sitt tankesätt. I en av de främsta vetenskapliga tidskrifterna skrev en forsk ...
[Klicka här för att läsa mer]

Fakta om vårt ursprung

Det finns oerhörda mängder viktiga fakta, i vanlig vetenskaplig litteratur, som sällan kommer ut till allmänheten. Artikeln nedan är en kort sammanfattning av tusentals böcker och tidskrifter som tar upp jordens historia. (För ytterligare läsning samt källhänvisningar finns en mängd litte ...
[Klicka här för att läsa mer]

Mega-argument och mindre säkra argument för skapelse

Den här artikeln är riktad först och främst till dem som inte hinner sätta sig in i allt, men behöver veta vilka fakta som är de säkraste i debatten om skapelse/evolution. Ordförklaringar: Evolutionsteorin: Tanken att allt levande utvecklats från en ursprunglig varelse. Även frågo ...
[Klicka här för att läsa mer]

Kärlek, upprättelse och förlåtelse!

Hata kärleken! Ja - varför hatar en del kärlek? Det mest fantastiska och underbara - men också det hemskaste! Tänk när den man älskar gör en illa eller överger/lämnar en för någon annan - då är det hemskt! På liknande sätt gör man fel i olika kyrkor och andra religiösa “ ...
[Klicka här för att läsa mer]

Meningen med livet?

Det finns många saker som kan göra livet roligt. Men, vad är den slutgiltiga meningen med livet? Finns det någon mening som består, något riktigt verkligt? Klicka här för svaret! ...
[Klicka här för att läsa mer]

Förlåt att du inte är kristen!

Det finns mycket som styr våra liv, en del som vi kan påverka och annat som vi inte kan påverka. Här är några grundläggande fakta och tankar om detta. A. Ingen borde bygga sitt liv på något som inte går att kontrollera på något sätt. Men alla människor gör det i alla fall, mer elle ...
[Klicka här för att läsa mer]

Ateistens bön

Gud - jag vet inte att du finns! Men, skulle du finnas så hoppas jag att du i grund och botten inte är så ond som du verkar. Jag hoppas att du bryr dig om och älskar alla människor. Jag hoppas du är rättvis. Om du är på det sätt som jag hoppas att du är - då hoppas jag också att du v ...
[Klicka här för att läsa mer]

Dan Larhammar förvillar mest i förvillardebatten

I dag pågår en diskussion om vårt ursprung som ofta är aggresiv. Professor Dan Larhammar, Uppsala universitet, är en av dem som givit sig in i debatten mest av alla. I artiklarna nedan finns fakta om Larhammars “utnämningar” i detta sammanhang, samt diskussioner kring undertecknads bok “ ...
[Klicka här för att läsa mer]

Sidor


Länkar


Om någonting "råkar" ske - då är det ingen planerad handling av någon Gud. Men - i svenska läro­medel får ateister ofta presen­tera sin tro som naturveten­skapliga fakta! Kolla upp ditt barns böcker innan du skickar dem till skolan!

"Någonstans någon gång i det ljumma vattnet rå­ka­de de rätta mängderna av de rätta ämnena blandas på det rätta sättet. När detta hände då uppstod liv." "Du och jag är en direkt fortsättning på det liv som uppstod i havet."

"Hur började allt?" Bengts, Mörck, Westling (Esselte 1979, mellanstadiet).