Mats Molén - Vetenskap, ursprung och skapelse
Vetenskap, ursprung och skapelse

Av Mats Molén

Vita - credentials

Mats Molén är född 1957, i Umeå. Han studerar och jobbar med frågor om vårt ursprung. Det sistnämnda innebär att bygga ett museum, hålla föreläsningar och kurser samt göra praktisk och teoretisk forskning inom detta område.

Examina
1. Master of Science i “Physical geography” (ungefär, geologiska ytprocesser), från York University i Kanada, 1993 (Sem-microtextures: Attempting to solve the problem of the origin of diamictons and diamictites och från Umeå universitet, 2012 (Tephrochronology: Methodology and correlations, Antarctic Peninsula Area).
2. Fil kand, två stycken, i alla naturvetenskapliga ämnen, från Umeå universitet.
3. Ämneslärarexamen i biologi, kemi, naturkunskap.

Författarskap
1. Vårt ursprung? (340 sidor) (fyra upplagor/15 400 exemplar). Boken är granskad av ett 30-tal forskare och bygger på studier av ca 40 000 sidor ren facklitteratur, ytterligare ca 20 000 sidor böcker/tidskrifter som direkt behandlar ursprungsfrågorna (av forskare med olika åsikter) samt fältstudier i Sverige, Tyskland, USA och Kanada. Boken innehåller över 1000 referenser.
2. Livets uppkomst (32/64 sidor) (fyra upplagor/15 000 exemplar).
3. Evolutionslåset (87 sidor) (3100 exemplar)
4. När människan blev ett djur” (134 sidor) (2500 exemplar)

Föreläsningsverksamhet/kurser/undervisning
Molén har föreläst, haft kurser samt har handlett studenter på universitet, skolor, kyrkor, företag, kulturarrangemang etc, i Sverige, Finland, Norge, Kanada och USA. Han har bl a hållit temadagar för låg-, mellan- och högstadier, studiedagar för lärare, längre kurser (upp till 30 timmars föreläsningar, plus laborationer/diskussioner och fältexkursioner) för olika grupper, förutom undervisning för alla typer av grupper, från dagisgrupper till forskningsinstitutioner. Sammanlagt rör det sig väl om några tusen föredrag under ca 30 års tid. Molén håller även på att bygga upp ett interaktivt museum om tro och vetande i Umeå, innehållande fossil av dinosaurier m m.

Yrkesverksamhet
Molén har ca 30 års erfarenhet som lärare (mest högstadier, ca 1/2 år vid York University i Toronto, men även låg- och mellanstadier, gymnasier samt enstaka timmar vid svenska universitet).

<< Till startsidan

Sidor


Länkar


Om man vill se ett känslo­mässigt uttalande som inte stämmer med verkligheten - se detta! Inte ens om evolutions­teorin vore fullt sann kan detta uttalande stämma! (Jan Bergström blev sedermera professor i paleozoologi vid Natur­historiska Riksmuseet.)

"Man måste vara blind och koppla bort logiken fullständigt för att inte inse att evolutionen är ett faktum, motsatsen är lika befängd som att tro att månen är en ost som hänger i ett snöre. Tyvärr är emellertid ett för­ne­kande av fakta målet för den förljugna svart­konst, som utövas av kreationisterna."

Jan Bergström, 1:e statsgeolog vid SGU i Lund (Biologen, nr 2 1982).