Mats Molén - Vetenskap, ursprung och skapelse
Vetenskap, ursprung och skapelse

Av Mats Molén

Mega-argument och mindre säkra argument för skapelse

Den här artikeln är riktad först och främst till dem som inte hinner sätta sig in i allt, men behöver veta vilka fakta som är de säkraste i debatten om skapelse/evolution.

Ordförklaringar:

Evolutionsteorin: Tanken att allt levande utvecklats från en ursprunglig varelse. Även frågorna om alltings uppkomst och historia (dvs universums och jordens uppkomst och historia), samt kulturens uppkomst och historia, räknas ofta in i evolutionsteorin. En “evolutionist” tror på evolutionsteorin. Ordet evolution har dock flera betydelser, vilket gör att debatter om vårt ursprung ofta blir missriktade. Detta reds ut i sitt sammanhang, under megaargument 5, nedan.

Tro: Ordet tro används lite olika av olika personer. I denna artikel handlar det om att man har en övertygelse om något, oberoende av om denna övertygelse är sann eller inte och oberoende av om den är välgrundad eller inte. Men, det är inte en inbillningstro, utan man har någon form av observationer som stöd för det man anser sig veta.

Inledning

Vet du allt?

Många undrar: - Behöver man veta “allt” för att kunna ta ställning i livet? Speciellt frågorna om skapelse och evolution verkar svåra att få grepp om. Ingen kan veta allt om det ämnesområdet. Men, ibland är det mer politik än verklighet bakom olika påståenden.

En del kristna tror dock på ett slags “domino-effekt”, dvs att “om inte allt jag tror stämmer så faller hela Bibeln och även min tro på Gud”. Men, det är inte vår tro som bestämmer vad som är sant, utan verkligheten finns där oberoende av vad vi tror om den. Inte heller Bibelns budskap är beroende av vår tro. Vi tror ofta fel och vi kan inte se alla sammanhang. Därför får man inte bygga upp sin tro på sig själv. Man måste bygga sitt liv på en sanning som ligger utanför vad man själv tycker och tänker, en riktig sanning/verklighet som man försöker lära sig något om. Med det perspektivet behöver man inte gå omkring och vara nervös för att man kan ha fel ibland - och det finns inga “domino-effekter”.

Samtidigt är det självklart så att man inte behöver veta allt. Men man behöver ofta veta mer än det de lär ut i skolorna om tro och vetande. Man får inte heller skaffa sig en tro där man blundar för sådant man inte tror på, för en sådan tro kan lätt bli sekteristisk. Det är speciellt tufft i skolan, när man inom vissa områden inte får tänka kritiskt. Men det är i skolan den mesta undervisningen finns, och man har ibland blandat rena fakta med filosofier. Och därför är det där vi måste se till att hjälpa alla så att de kan tänka kritiskt och se skillnad på tro och vetande.

Kan du beskriva alla de kemiska formlerna hos alla färger i denna tavla, hur ljuset bryts så att färgerna framträder, och hur penseldragen har skett? Förmodligen inte. En sådan beskrivning ger dessutom inte en rättvis bild av tavlan. Man måste se tavlan som en helhet, på det sätt som konstnären ville - annars är det ingen mening med tavlan.

(Mona-Lisa, målad av Leonardo da Vinci, 1503-1506.)

Mona-Lisa och färglära

Det är faktiskt ganska lätt att veta mer om de viktigaste frågorna om vårt ursprung än det som undervisas i skolan. Om man vet de viktigaste dragen i jordens historia kan man faktiskt argumentera väl även mot professorer, eftersom det inte är så svårt. Men, man måste veta lite hur man skall diskutera och vilka argument som är bra respektive mindre bra. Man behöver INTE kunna varje detalj om allting. Om man exempelvis kan allt om färger, deras kemiska formler och den fysik som ligger bakom färgläran, och kan beskriva detta jättebra - då kan man fortfarande inte beskriva hur Mona-Lisa uppkommit. Men, utan att kunna någonting om kemi kan man beskriva Mona-Lisa ganska bra. Det är det sistnämnda den här artikeln handlar om - att veta vad som är viktigt. Men det handlar inte så mycket om detaljer som är lika för alla vad man än tror.

En del evolutionister tror dock att de visat hur något uppkommit av en slump (plus naturligt urval), bara för att de kan beskriva färgerna/kemikalierna i en målning (eller snarare - de vet hur djur och växter fungerar och tror bara därför att de visat att de uppkommit genom evolution ...). Det är faktiskt tvärtom! Färger bildar inte Mona-Lisor utan designer! Samma sak med livet. När vi VET hur det fungerar, då kan vi säga hur det kommit till - utan eller med designer. Har det kommit till bara med naturlagar (som i sig också kan vara designade) eller med någon form av skapelse-mirakel/ingenjörskonst? En snöflinga bildas med hjälp av de naturlagar som finns och inget annat, även om den är vacker. Det är ett mönster som upprepas på olika sätt, och då blir det en snöflinga. Men, en dator, även om den bara består av enkla kemikalier, bildas inte av sig själv. Där finns mönster som inte är nedskrivna i naturlagarna, som inte återupprepar sig eller bygger på någon formel. I detta fall är det en intelligent varelse, en ingenjör, som skapat datorn.

Vetenskap och tro

Bibelns grundsyn på både världen och det andliga är faktiskt vad man kan kalla vetenskaplig, som det står: ”Pröva allt, behåll det som är gott” (1 Tess 5:21). Det finns en verklighet, och den får vi söka efter. Men grunden för den kristna tron är Jesus Kristus (Joh 3:16) och innan dess skapelsen. Även grunden tål granskning, förstås! Det är inte en tro ute i tomma luften, utan man kan se spåren av Frälsaren och Skaparen genom mänskligheten och i naturen, även om de inte finns i en vetenskaplig formel.

En del evolutionister, som menar att de är vetenskapliga, säger eller skriver ibland att de inte bryr sig om sanningen. De medger öppet att de alltid vill att allt skall förklaras utan Gud. Men, många säger inte detta öppet. Det är dock väldigt lätt att se att ett sådant ateistiskt förhållningssätt indirekt styr det mesta av forskningen om vårt ursprung. Som argument för denna sin ståndpunkt hänvisar man ofta till en skenbild av “kunskapsluckornas Gud”, som självklart ingen vill ha, dvs att man sätter in Gud i det man inte kan förklara så att man inte behöver tänka längre. (Men, det finns en del kristna som faktiskt tror på en sådan “pop-up-Gud”). Många evolutionister verkar dock omedvetet tro ännu mer på något liknande, men de sätter in ordet evolution eller “har utvecklats” i stället för Gud som “den magiska formeln”. Även många kristna har slutat tänka på verkligheten och vill ofta “tro bara tro” (exempel på detta finns nämnda i boken “Evolutionslåset”, av undertecknad).

Om man jämför den vetenskapliga dokumentation som görs inom ursprungsområdet, så har skapelsetroende nästan alltid fler och bättre observationer än evolutionister. Men, ibland tror även skapelsetroende/kristna mer på sina egna teorier än på verkligheten ...

För att se vilka frågor som vi har bättre kunskaper om, som gör att man lättare kan förklara att evolutionsteorin inte håller, är argumenten nedan indelade i tre olika kategorier. Först kommer sådant som är lite svårare att förklara och sedan sådant som är lite lättare. Själva argumenten i sig beskrivs inte speciellt noggrant, för då skulle denna artikel bli väldigt lång. Källor finns dock på slutet, där man hittar nogrannare beskrivningar om de fakta vi känner till.

Läs och fundera!

Mindre bra argument

Många människor vill ha “enkla argument” som stöd för sin tro, gärna en särskild fråga, som ofta är spektakulär på något sätt. En sådan fråga är om man hittat Noas ark på berget Ararat. När det gäller den frågan är det inte mycket att diskutera. De flesta som gjort arkeologiska undersökningar vid Ararat har inte hittat något och alla som hittat något har gjort misstag. Detta är verkligen inget bra argument att bygga på. Det är mest troligt att Noas ark, om vi nu tror vi vet på vilket berg den ligger på, borde ha ruttnat bort för länge sedan. Den begravdes inte av sediment och blev till fossil utan låg öppet högt uppe på ett berg. Innan man hittar något riktigt säkert bör man vara mycket försiktig med denna fråga. De filmer som visar en av flera avlånga bergsformationer på Ararat, är inte arken, utan just en bergsformation, även om den som hittade fyndet och några efterföljare till honom är mycket ivriga i att tro att de hittat arken.

Vanliga tektoniska bergsformationer, av vilka en felaktigt tolkats som resterna av Noas ark. Bilden och mer information om detta ämne finns här.Andra liknande arkeologiska problem, som kommer från samma källa, finns här.

Men, många frågor om vårt ursprung och Bibeln är mer seriösa. Det går trots det inte att avgöra vad som är den slutliga sanningen, så där kan man gå vidare om man vill. De nedanstående fyra frågorna är exempel på sådana.

1. Den kanske mest grundläggande ursprungsfrågan är hur materien/energin/naturlagarna kommit till. Men, den diskussionen slutar alltid i tro: Allt detta har a) alltid funnits, b) kommit till av en slump eller c) skapats. Man kan inte komma längre. Om naturlagarna varit annorlunda på något avgörande sätt skulle vi inte ha varit här, helt enkelt för att då skulle inte livet kunna fungera - oberoende av ursprunget. Men, när naturlagarna nu finns kan man börja undersöka verkligheten, för att se vilken teori om vårt ursprung som stämmer bäst, utgående från hur universum (inklusive naturen) fungerar.

2. Det är mycket svårt eller omöjligt att vetenskapligt förstå vad som hände just precis när universum uppkom. Skapelsetroende använder olika varianter av big stretch, att ljusets hastighet avtagit, att universum startat i ett vitt hål, att vi lever i ett plasmauniversum, osv. Ingen kan avgöra vilken av dessa teorier som är mest sann, eller om det är en kombination av dem. Och de som kommit på en teori håller ofta fast vid den. Men, man kan alltid spekulera om ursprunget.

3. När det gäller om det skett storskalig kontinentaldrift på jorden eller inte, kan man bara säga: - Vi vet INTE! Ingen har varit i jordens inre, det är en för komplicerad process för att man skall veta säkert hur det fungerar, det är för många observationer som skall passas ihop och det är för många missförstånd som sprids. Den vanliga kontinentaldriftsteorin som beskrivs i läroböcker fungerar inte alls! Ja - rörelser i jordskorpan orsakar jordbävningar etc - det vet vi. Men frågan är hur rörelserna uppkommer - där fungerar inte dagens “populära” kontinentaldriftsteori i verkligheten utan bara “på papperet”. Supersnabb “run away subduction” kontinentaldrift i början av en världsvid översvämning fungerar inte heller, även om många skapelsetroende forskare använder den teorin. Möjligen fungerar en snabb kontinentaldrift på slutet av en världsvid översvämning eller en mindre katastrofartad kontinentaldrift senare (på “Pelegs tid”). Eller, möjligen att jordens volym ökat, eller att det bara skett lokala förskjutningar eller kontinentvridningar på vissa platser - eller någon annan av de 10-tals teorier som föreslagits av professorer inom området. När man ser alla argument, från alla håll från 100-tals forskare - då står det klart: - Vi vet inte!!!

4. Vi kan inte säkert veta urbergets ålder. I Bibeln står det att en dag är som tusen år och tusen år som en dag (2 Petr 3:8). Det betyder inte att skapelsedagarna är tusen år långa, men det betyder att Gud är oberoende av tiden. För Gud var det som en dag, och kanske om man mäter i atomtid var det en dag - eller var det i mekanisk tid? Vad hände med materien innan Gud sade sitt “Varde ljus”? Man kan spekulera i tankar liknande dem om big bang och vita hål (ett vitt hål är den teoretiska motsatsen till den teoretiska beskrivningen av ett svart hål). Tiden går faktiskt olika fort beroende på gravitationen och ljusets hastighet, och det är olika för atomtid och mekanisk tid. Frågan är hur Gud själv mätte tid när han är oberoende av tid.

Det finns inga teologiska problem med synen att materien funnits under lång tid, för vem vet vad Gud gjorde i i "början"? Däremot har det under de senaste ca 200 åren uppkommit en mängd bibeltolkningar som använts för att passa in Bibeln i en gammal filosofi från 1795. Den filosofin kallas för uniformismen, och innebär att det aldrig varit någon stor katastrof och att allting därför måste vara gammalt. Den filosofin började kallas “geologins fakta” ungefär vid 1830, och många har lurats att tro att den filosofin beskriver verkligheten. Från ungefär 1980 har forskare till stor del övergivit den grundläggande filosofin, uniformismen, men har behållit den tidsskala man fick från den tanken. De “moderna” bibeltolkningar man gjort för att passa in alla “årmiljoner” som “uppkom” med uniformismen - gap-teorier, dag/tid-teorier o dyl - får problem genom att ondskan redan finns med, både historiskt och andligt, redan innan syndafallet. Men, det blir inga teologiska problem med ondskans ursprung om endast materien (och “enklare” liv) i sig skulle vara gammal.

Mittemellan-argument

Det finns vissa argument där man kan diskutera lite fram och tillbaka om vad som är rätt, men där det krävs lite extra kunskaper för att visa vad som stämmer bäst. Sådana diskussioner kan man avsluta och säga att “det kan förklaras med olika teorier”, om man nu inte är inläst på området.

1. När man jämför uppbyggnaden hos djur och växter, s k jämförande anatomi, inser man snart att detta är ett argument för samma ursprung, antingen det är samma skapare eller samma förfader. Evolutionister vägrar dock ibland att förstå att detta ursprung kan vara samma skapare. De tvingar sig själva att se det som ett tecken på samma förfader.

2. Rudimentära organ, dvs organ som inte används alls eller inte används så mycket, kan tolkas utifrån olika teorier. Enligt evolutionsteorin skulle man kunna argumentera att det inte borde finnas så många rudiment, för de väljs bort av naturen. Men, det borde finnas en del. Skapelsetroende förstår att hela världen ligger under “förgängelsen”, så då borde en del av skapelsen ha blivit förstörd. Men, vanligtvis överdriver evolutionisterna detta argument på ett sådant sätt att det t o m är skadligt, för det hindrar forskningen och har gjort t ex så att man inom den medicinska forskningen felbehandlat (och kanske fortfarande felbehandlar) en del patienter. Ett exempel är tron att ca 97% av vårt DNA är skräp, dvs saknar funktion. Nyligen har man upptäckt att över 90% av detta s k skräp-DNA är bland de viktigaste av våra arvsanlag, därför att de t ex styr de andra anlagen.

Det är dock INTE de ovanstående frågorna som är de avgörande i debatten om vårt ursprung. Det finns mer grundläggande, entydiga och bättre dokumenterade fakta när det gäller andra frågor.

Mega-argument

De argument/fakta som beskrivs i det följande har evolutionister ingen förklaring till, åtminstone inte någon förklaring som grundas på observerbar vetenskap. Dessa fakta räcker gott och väl till i alla diskussioner om vårt ursprung (om man kan styra diskussionerna åt rätt håll - evolutionister försöker ofta undvika vissa frågor). Evolutionister får hitta på okända saker som mörk materia, mörk energi, fossil som inte finns, mellanformer som inte finns och inte ens kan finnas, datasimuleringar och tecknade figurer som inte är teoretiskt kopplade till arvsanlagen och inte heller kan fungera i verkligheten, kemiska reaktioner som inte (eller sällan) sker, sådant som det alltid behövs intelligenta varelser för att framställa fast evolutionisterna säger att de uppkommit på naturlig väg, osv, osv, osv. Det finns helt enkelt inga riktiga och verklighetsgrundade svar till nedanstående frågor, om man tror på evolutionsteorin.

Megaargument 1: Enligt alla kända naturlagar ordnar sig inte materia som vi ser den ordnad, i planeter, stjärnor, galaxer, grupper av galaxer osv, samt ger inte heller den typ av rotation som man kan observera hos de flesta stora himlakroppar eller grupper av himlakroppar i universum.

Kommentar: När det gäller universums uppbyggnad, både i stort och när det gäller vårt eget solsystem, finns ingen naturlig förklaring till uppkomsten. Naturlagarna ordnar inte upp materia på det sätt som vi kan observera. De processer som sker i vårt solsystem visar även att det inte kan vara så gammalt. Även en del processer i universum tyder på att allt är ungt, men där finns en del tvetydiga resultat.

Universums storskaliga uppbyggnad - strängar av materia med tomrum emellan.

(Sloan Digital Sky Survey.).

Det har varit en istid. Bilden är från från en nutida glaciär i Argentina. Foto: Luca Galuzzi

.

Megaargument 2: Geologiska obervationer visar att istiden var ett kortfattat kapitel i jordens historia och att den endast kan ha startats av ett katastrofartat förlopp.

Kommentar: De geologiska och meteorologiska (“väder”) processerna kring istiden indikerar att den startade snabbt och att den inte höll på så länge. Observationer av hur snabbt olika processer sker vid nutida glaciärer och inlandsisar, samt oberoende dateringar som INTE justerats för att passa in istiden i alla “årmiljoner”, ger storleksordningen ca 500-2000 år för den tid som passerat under hela istiden (med alla möjliga stadier o dyl). Däremot kan man inte klart se alla komplicerade samband mellan olika händelser under istiden, oberoende av vilken teori man har.

Jordens geologiska tidsskala, enligt evolutionsteorin/uniformismen, med en variant av ett evolutionsträd. Man hittar mängder med fossil i lager från kambrium till tertiär. Prekambrium och kvartär ser annorlunda ut, med få fossil. I kvartär finns mängder av riktiga jordar samt vittrat berg. I prekambrium finns rester av jordar och vittrat berg. Mjuka jordar (inte bara färgförändringar) och vittrat berg finns inte i lager från kambrium till sen tertiär. (Ill Jan Nord.)

En fisk som begravdes när den just skulle svälja en annan fisk. Det är inte helt ovanligt att finna sådana fossil.

Här är en indikation på snabb begravning - trädstammar som går genom flera lager. Om man räknar ihop sådana trädstammar man hittat från hela jorden sträcker de sig igenom “över 100 miljoner” år. (Foto: Ian Juby.)

Grand Canyon - här ser man mängder av sedimentlager, med lite olika färger. Grand Canyon är en del av Coloradoplatån, som är uppbyggd av många sedimentlager som har ungefär lika stor yta som Sverige.

En fisködla som dog just när den unga fisködlan föddes. Kanhända pressades ungen ut ur mamman när djuren begravdes av sediment. Om det inte skett ögonblickligt skulle inte ungen ligga precis där det kom ut från mamman. (Foto: Anders Gärdeborn, från Brittiska Naturhistoriska Museet, London.)

Megargument 3: Spåren från jordens historia liknar inget som vi kan se i nutid, utom i mindre skala när det sker lokala katastrofer. Det är inget som tyder på att jordens historia varit lång. Det finns inte ens tecken på några års uppehåll i avlagringen av de sediment som innehåller fossil. Det ser i stället ut som en världsvid katastrof. Det finns tecken på lång tid bara innan och efter tecknen på sådan en världsvid katastrof. (Man kan dock inte veta säkert när varje enskilt lager bildats, så det finns olika teorier om det även bland skapelsetroende forskare.)

Kommentar: Fossilens begravning samt de sedimentlager de finns bevarade i, tyder på att det skett en världsvid översvämningskatastrof på jorden med åtföljande mindre följdkatastrofer. Detta kan man se helt oberoende av någon hänvisning till Bibeln, även om de flesta snart ser de kopplingar som finns.

* Den övervägande delen av alla djur och växter som begravts och blivit till fossil visar tecken på att de varit levande, nyss har dött, eller har varit döda ett kortare tag innan de begravdes. Även skal som legat på havets botten, samt rester av djur och växter som redan varit döda och börjat ruttna, finns begravda. Man kan lätt se att alla dessa djur och växter har transporterats längre eller kortare sträckor och att de begravdes snabbt.

* De lager som innehåller fossil är annorlunda uppbyggda än dem som bildas i dag. Lagren täcker ofta stora delar av kontinenter och är sorterade i olika kornstorlekar och/eller mineraler. I varje enskilt lager, eller ibland igenom flera lager, som anses ha bildats under upp till hundratals miljoner år, ändras storleken på stenar och mindre partiklar, systematiskt, från större storlekar längre ner till mindre längre upp. Detta är precis vad som borde ha skett under en katastrof där strömhastigheten varierat, flera gånger i rad, först hög och sedan sakta avtagande.

* De spår man hittar av djur (gång-, kryp- eller grävspår) tyder på en snabb begravning. Djuren kan omöjligt ha levt i de miljöer där de lämnat spår, eftersom de då måste ha levt i t ex vidsträckta lerlager eller i stora sandhav, under miljontals år, utan att ha något annat än sand eller lera i sin miljö. I lagren finns ofta inga spår av det djuren ätit och ofta ingenting annat än exempelvis sand eller lera.

* De djur och växter som levde närmast botten, som flöt sämst, som rörde sig långsammast (eller som rörde sig åt fel håll - t ex krokodiler som gärna dyker djupt ner om det är oroligt på vattenytan), är oftast begravda djupare ner i lagren. Ca 95% av alla fossil är bottenlevande havsdjur.

* Det finns tecken på lång tid, dvs mer tid än några år och uppåt, bara på två platser i sedimentlagren. Detta är dels tecken på tid i berg/lager under de djupast liggande fossilen på olika platser (det kan vara olika fossil på olika platser - det är oftast bottenlevande havsdjur, som t ex trilobiter, men ibland andra djur/växter som t ex dinosaurier) och dels finns de ovanpå lagren som innehåller mängder med fossil. Där finns jordar och vittrat berg, eller rester av sådant - och det behöver lång tid för att kunna bildas! Det har alltså varit lång tid på slutet av det som kallas prekambrium samt i nutid (från och med just innan istiden), men det finns inga andra tecken på lång tid i de fossilförande lagren. (Se markeringar om få eller mycket få fossil, i figuren som visar den geologiska kolumnen.)

Megaargument 4: Jordens ålder är grundad på en filosofi från 1795, enligt vilken det aldrig skett någon större katastrof. När man konstruerat jordens historia har man accepterat dateringar som ger en hög ålder men förkastat dem som ger en låg ålder. Undersökningar och mätmetoder, som inte passas in i den tidsskala som är “allmänt accepterad som fakta”, ger faktiskt en låg ålder, i storleksordningen 10 000 år, åtminstone på alla lager som innehåller spår av högre liv.

Kommentar: Är jorden verkligen 4,6 miljarder år gammal? Har det gått ca 530-570 miljoner år sedan livet fullkomligt exploderade i olika former, i den s k kambriska explosionen?

* Man kan inte säkert säga med naturvetenskap hur gammalt materien/urberget är. Det kan vara gammalt eller det kan vara ungt.

* När det gäller åldern ungefär från början av det som kallas kambrium (se figuren som visar den geologiska kolumen), är det betydligt lättare. När man försöker spåra hur man “upptäckt” den höga åldern på jorden dyker det slutgiltiga beviset upp i en filosofi från 1795, den s k uniformismen. Enligt den filosofin har det aldrig varit någon större katastrof på jorden utan allt har bildats långsamt. Ungefär från 1830, då Charles Lyell beskrev uniformismen mer lättfattligt, “stadfästes” tron på en gammal jord. Men, vilket framgår klart av megaargument 3, ovan, och som fler och fler forskare nu accepterat, kan inte allting ha bildats långsamt.

* Mängder av varandra oberoende dateringsmetoder visar att lagren med fossil, det s k fanerozoikum, är mycket ungt. Det finns ca 50 av varandra helt oberoende dateringsmetoder som ger lägre ålder på universum, jorden samt speciellt livet på jorden, än de åldrar som finns i vanliga läroböcker och i massmedia. Exempelvis visade redan nobelpristagaren Libby, när han upptäckte kol-14-metoden, att den metoden är i en grundläggande obalans. Tar man hänsyn till denna obalans blir alla spår av högre liv på jorden under 10 000 år gamla. Samtidigt får man hela tiden som resultat att “hundratals miljoner” år gamla fynd av kol, olja, träd o dyl, bara är mellan 30 000 - 60 000 år gamla med kol-14-metoden. Med hänsyn taget till obalansen i metoden, blir åldern på alla dessa fynd under 10 000 år. Evolutionister försöker förklara dessa låga åldrar med att det kommit in föroreningar i proverna. Men, om problemet med föroreningar skulle vara sant, skulle man få förkasta kol-14-metoden helt och hållet för allt som är äldre än bara några tusen år, vilket man inte gör.

* De dateringar som evolutionister åberopar som stöd för allt är gammalt ger hög ålder både på det vi vet är ungt (t ex nutida vulkaner) och det de flesta tror är gammalt. Dessa resultat får man vid dateringar med andra radioaktiva ämnen än kol-14, t ex uran-bly, kalium-argon och strontium-rubidium. Den höga åldern med de senare metoderna kan förklaras med blandning av gammalt urberg som smälts ned vid vulkanisk aktivitet. Utifrån den tanken skulle man oftast få lägre åldrar ju mer det nedsmälta urberget blandats om och ju högre upp i sedimentlagren man gör en datering. Det sistnämnda visas när man gör flera dateringar på olika djup i samma berg. Samtidigt har de sotm tror på en gammal joird passat in mängder av s k relativa dateringsmetoder i den tidsskala man redan har, dvs sådana metoder som inte ger någon egen “riktig” ålder utan kan passas in i vilken tidsskala som helst.

Megaargument 5: Nu när vi vet mycket bättre än på 1800-talet hur levande organismer fungerar, kan vi enkelt se att utvecklingen inte kan gå hur långt som helst. “Mikroevolution” (variation och enkla förändringar av det som redan finns) är ett faktum och sker snabbt, speciellt när djur eller växter kommer i nya miljöer. Men mellanformer, i de fall där helt nya konstruktioner måste komma till, kan inte fungera. Allt ser i stället ut som färdigskapta ingenjörskonstruktioner. Ja - inte ens en Gud kan få mellanting att fungera, i de fall där nya komplicerade saker måste uppkomma, om Gud inte bokstavligen och handgripligen bar omkring alla dessa varelser under miljontals år medan de väntade på de “rätta” mutationerna som gjorde att utvecklingen gick framåt.

Kommentar: Människor har under tusentals år observerat att djur och växter kan variera. Modern forskning har ytterligare dokumenterat att uppbyggnaden hos djur och växter kan variera.

* Det har utvecklats olika sorters näbbar hos finkarna på Galápagosöarna. Det är ett av många exempel på variation som man kan se i naturen. Man har även sett att enkla saker kan uppkomma, t ex färgförändringar på olika djurs vingar och utveckling av motståndskraft mot sjukdomar. Och, självklart har man sett att saker kan förstöras, som exempelvis att djur i grottor har förlorat sina ögon och att mängder av bakterier och virus har fått mutationer så att de blivit sjukdomsalstrande. All den här utvecklingen, inklusive vanlig variation, kallas ofta för mikroevolution. Sådan förändring sker mycket snabbt, ibland bara på en enda generation, och det som forskare kallar nya arter eller släkten kan då bildas. Evolutionister är dock många gånger så förblindade av sin tro på alla årmiljoner att de ofta inte kan se hur snabbt sådan här mikroevolution sker i verkligheten.

* Man har aldrig någonsin kunnat förklara hur något nytt och komplicerat kommit till, t ex vingar från framben, hos någotn varelse. Här handlar det om uppkomst av helt ny samverkande komplicerad information och inte bara variation eller enkla förändringar av det som redan finns. Uppkomsten av nya komplicerade saker kallas ofta makroevolution. Evolutionister använder dock ofta orden på lite olika sätt, så om man diskuterar bör man ofta först ta reda på vad den andre menar med sina ord. Oftast skriver man bara ordet evolution och menar med det att både mikroevolution och makroevolution sker. Ibland kallar evolutionister även mikroevolution för makroevolution, så att det blir ännu mer begreppsförvirring.

Megaargument 6: Ju större skillnad det är mellan olika djur eller olika växter, desto fler mellanformer borde det finnas, om evolutionsteorin är sann. De fynd man gjort visar grundläggande systematiskt raka motsatsen till vad man förväntat sig. Man hittar mängder av mellanting inom huvudgrupperna av djur och växter (oberoende av hur gamla de sägs vara) men bara några dåliga förslag till övergångsformer mellan några få huvudgrupper, och det finns färre förslag till mellanting ju större skillnad det är på djuren/växterna.

Kommentar: Fynden av fossil visar att alla huvudgrupper av djur och växter kommer till fullt färdiga, sedan har de förändrats de en del, och har de inte dött ut finns de fortfarande i dag. Det finns som sagt (se Megaargument 5) inte heller några mellanformer som visar hur helt nya och komplicerade organ/strukturer har uppkommit.

* Evolutionister brukar säga att bara några få djur eller växter blivit till fossil, som argument för att man inte hittat några mellanfomer. Men, det finns oerhörda mängder fossil. De flesta huvudgrupper av djur och växter som man hittar som fossil finns dessutom fortfarande i dag, men mer eller mindre förändrade genom mikroevolution.

* Evolutionister lägger ofta fram nya fynd av fossil, med “konstiga namn” och fina “rekonstruktioner” (speciellt i den populärare litteraturen), som stöd för evolution. Ingen lekman kan förstås veta allt om alla sådana fynd, men det är oftast en variant på något som vi redan vet finns..

* Om man ser helheten hos fossilens vinnetsbörd behöver man inte veta allt om alla fynd. Det grundläggande mönstret hos fossilen visar nämligen raka motsatsen till vad man väntar sig enligt evolutionsteorin: Det finns (som sagt) mängder av mellanformer där det inte skett så mycket förändringar, inom de olika huvudgrupperna av växter och djur (t ex inom hästarna) eller där man hittat så lite av djuren/växterna att det kan vara svårt att veta vad man riktigt hittat (exempelvis verkar “hästarna” i den klassiska utvecklingsserien av hästar bestå av tre olika sorters djur). Men, ju större skillnad det är mellan de olika djuren/växterna, desto färre förslag finns till mellanformer, fast det borde vara tvärtom enligt evolutionsteorin. Större skillnader mellan olika djur eller växter kräver fler mellanting.

En variant av hästserien. Denna utvecklingsserie, antingen det är en häst som utvecklats, eller tre olika djur som satts på rad av misstag (frågetecknen visar oklarheterna i schemat), så visar den det systematiska felet när man jämför evolutionsteorin och verkligheten: Det finns mängder av mellanformer INOM de olika djurgrupperna, det som kan kallas mikroevolution. Men, sedan finns det inga, eller bara några dåliga förslag, till övergångsformer mellan djur (eller växter) som har stora olikheter - ju större olikheter desto färre förslag till mellanformer. (Ill Jan Nord.)

Megaargument 7: Fynd av “apmänniskor” är apor, människor eller rena misstag, så långt man kan se. Undersökningar av arvsanlagen stämmer med en biblisk syn på människan ursprung. (Jag ämnar inte att upp rena bibelfrågor som kan dyka upp här, utan hänvisar då till litteraturen på området.)

Kommentar: Undersökningar av människans ursprung är nog det mest kontroversiella av allt inom den vetenskapliga forskningen. Fynden tolkas på olika sätt, man ger olika namn åt samma fynd (speciellt nya fynd får ett eget nytt namn, även om man hittat liknande fynd tidigare), man får som utomstående forskare ofta inte undersöka andra forskares fynd förrän efter flera år och mycket pengar hägrar för den som kan göra något avgörande fynd. När man ser noggrannare på de “apmänniskor” man hittat (inte då bara något enstaka fynd, utan när man jämför variationen hos hundratals fossil och även nu levande apor och människor), kan man ganska enkelt se:

* “Lucy”, Autralopithecus afarensis, kunde inte gå upprätt som vi utan förmodligen bara som en dvärgschimpans. “Hon” ser ut som en variant av dvärgschimpans och var förmodligen en hane.

* Andra “Australopithecus” liknar mest orangutanger och kan inte vara våra förfader.

* Homo habilis ser ut som Australopithecus (utom möjligen en del mindre fynd som “kastats” in i denna grupp därför att man inte vet vad man skall göra av fynden).

* Homo erectus ser likadana ut som nu levande människor, från halsen och nedåt. Men huvudet på Homo erectus är lite annorlunda format. Samma huvudform finns i dag endast hos ett fåtal svenskar, hos några fler indianer men lite oftare hos eskimåer och aboriginer. De sistnämnda har ibland mer “Homo-erectus”-form på huvudet än fynden av Homo erectus. Homo erectus är alltså en helt vanlig människa, precis som du och jag.

* Neanderthalarna och cro-magnon ser ut som nutida människor, men de hade större hjärnor. Neanderthalarna var dessutom kraftigare byggda, ungefär som att de flesta svenskar är kraftigare byggda än pygméer.

* Man har dessutom konstruerat “apmänniskor” av en gristand, ett tåben från en häst, revben från delfiner, ett lårben från en krokodil, en bit av en elefant, en käke av en orangutang samt ett skalltak från en åsna - fynd som man inte gärna visar upp längre!

* Jämförelser av arvsanlagen hos olika människor tyder på att vi kommit från en kvinna och en man, för ungefär 10 000 år sedan. (När man gjort “evolutionsdiagram” utifrån jämförelser av arvsanlag samt mätt mutationshastigheten hos vårt DNA, hos alla möjliga människoraser, fick man detta “oväntade” resultat.)

Megaargument 8: Evolutionsteorin motsägs av jämförelser mellan proteiner/DNA hos olika djur och växter. Grunden för hur djur och växter delas upp är en grupp-inom-grupp-gruppering, en s k skapelseklassificering. Observationer av mutationer hos nu levande varelser, samt tänkta mutationer hos “våra förfäder”, motsäger logiken inom evolutionsteorin. Precis som när det gäller mer komplicerade strukturer, som vingar och ben, har ingen kunnat förklara hur något mer komplicerat protein/DNA kommit till på naturlig väg, utan de ser ut som ingenjörskonstruktioner (se megaargument 5, ovan).

Kommentar: Det måste finnas stora likheter mellan djur och växter, i informationen i DNA-molekylerna. Om så inte vore, skulle vi inte kunna leva på samma planet och i ett ekologiskt samspel med varandra. Denna grundläggande logiska observation gäller vilken tro man än har om vårt ursprung.

* En del professorer lägger ibland fram något enstaka protein, eller en bit av en DNA-kedja, som stöd för evolutionsteorin, och det är omöjligt för någon annan än den absolute fackmannen att hänga med innan man hunnit sätta sig in i frågan. Men, noggrannare undersökningar visar snart problem med dessa tolkningar.

* Ju mer man undersökt hur DNA och proteiner fungerar desto svårare har det blivit att vidmakthålla evolutionsteorin. Om man ser till helheten hur DNA och proteiner är uppbyggda, sorteras alla djur och växter in i grupper. Detta ser ut ungefär som när man sorterar in t ex transportmedel i olika grupper, t ex fordon för land, hav eller luft. När det gäller fordon, kan sedan de som är på land delas in i t ex motordrivna och muskeldrivna, sedan kan man dela in de motordrivna fordonen i t ex fyrhjulingar, tvåhjulingar osv, osv. Många evolutionister vägrar acceptera att denna förklaring ens kan finnas.

* Den gruppering som finns hos DNA och proteiner, omöjliggör i princip evolutionsteorin, när man försöker räkna ut hur snabbt allt levande förändrats genom mutationer, dvs mutationshastigheten. Hastigheten måste både vara konstant (dessutom oberoende av generationslängden) och samtidigt öka. Människan kan t ex inte ha förändrats med en hastighet av 28 mutationer/100 miljoner år (i samma DNA-mängd) jämfört mot råttan, samtidigt som förändringen jämfört mot svärdfisken bara är 7 mutationer/100 miljoner år, samtidigt som svärdfisken förändrats med 4 mutationer/100 miljoner år mot jästsvampen (och 5 mutationer/100 miljoner år jämfört med kål, om man vill fortsätta att jämföra). Och, i sin tur har jästsvampen förändrats med 4 mutationer/100 miljoner år jämfört mot människan, osv, osv, osv. (Detta exempel är från proteinet “SOD”, men blir ungefär lika för många andra proteiner, kanske alla, men man har dock bara kontrollerat så många proteiner att man kan se att principen är riktig.) Det går inte att ha flera olika mutationshastigheter samtidigt! Evolutionister har försökt hitta lösningar på detta problem (men de flesta vet inte om problemet eller försöker låta bli att tänka på det), t ex genom att säga att mutationshastigheten förändrats. Men - då har nästan alla djur- och växtgrupper, vid flera tillfällen och oberoende av varandra, förändrat sin mutationshastighet ungefär lika mycket och vid ungefär samma tillfälle. Men, även med så underliga antaganden hjälper det fortfarande inte - för mutationshastigheten jämfört med vissa varelser är ju fortfarande låg samtidigt som den är hög mot andra. Detta går inte, det är en fysisk omöjlighet. En del evolutionister har gjort vissa matematiska utläggningar och visat att det kan vara fel på speciellt de mutationshastigheter som gäller när man jämför organismer som är mycket olika varandra. Detta gör problemet något mindre, men för att lösa problemet måste det vara fel på nästan alla mutationshastigheter, utom kanske när man jämför med organismer inom samma grupp (t ex inom däggdjuren). Möjligen kan de fakta man har förklaras, om i princip alla huvudgrupper av djur och växter uppkom nästan samtidigt från samma urvarelse, för då kan de ha förändrats med sin egen mutationshastighet helt oberoende av andra djur eller växter. Då får vi dock inte längre något evolutionsträd, utan däggdjuren uppkom för sig, insekterna för sig, fiskarna för sig - osv osv. Ytterligare en annan förklaring kan faktiskt vara att evolutionsteorin är vetenskapligt falsifierad, dvs bevisad vara fel, genom att det är fysiskt omöjliga självmotsägelser inbyggda i teorin.

* Jämförelser av uppbyggnaden av DNA-molekylerna, mellan olika varelser, t ex mellan människa och schimpans, är felaktigt beskrivna. För människa/schimpans måste man först ta bort det ca 10% extra DNA som schimpanserna har. När det är gjort så är likheterna ca 90-95%, när man jämför det DNA som är kvar.

* Det DNA som man tidigare ansåg sakna funktion, s k skräp-DNA, har man nu till stor del funnit funktionen till. Detta DNA visade sig till stor del vara den allra viktigaste delen av DNA-molekylerna, som styr resten av informationen i DNA-molekylen. Utifrån de undersökningar man gjort synes det bara vara ca 7% av allt DNA som vi inte känner till funktionen hos, mot tidigare 97%. Men forskningen går framåt här också!

* Nyligen upptäckte man att samma DNA-sträng avläses upp till nio olika gånger, framlänges och baklänges eller med olika hopp mellan delar av DNA-molekyler och i olika sekvenser. Det är extremt svårt att hävda att det bara skulle vara naturlagar och lite slump. Tänk själv - en bok som kan läsas nio gånger, på olika sätt, och man får fram en ny berättelse varje gång!

Megargument 9: Liv kan bara skapas av liv - det är för komplicerat att få till det på något annat sätt. Vi lever inte längre på 1800-talet, då man trodde att cellen bara var en liten mjuk “droppe” som byggde upp levande varelser.

Kommentar: Evolutionister brukar erkänna att de inte kan förklara livets uppkomst. De bilder som finns i många läroböcker, med “ur-soppor”, “ur-atmosfärer” och glasbehållare där man alstrar blixtar, är “ute” bland evolutionsforskare - de teorierna fungerar inte. Ju mer man sett hur cellen fungerar desto svårare har man haft att förklara livets uppkomst. I cellen finns en oerhörd samordning. Där måste det samtidigt finnas DNA, proteiner, delar av cellen som inte ärvs med DNA, och tusentals komplicerade processer. Den ökade kunskapen om livet och olika kemiska reaktioner har gjort att det inte ens finns några seriösa spekulationer, som delas av en större grupp forskare, om livets uppkomst. I detta fall är det nog mest skapelsetroende forskare som är överens om scenariot, om man vill hänvisa till en omröstningsliknande procedur. Det sistnämnda, dvs omröstningar, vill dock många evolutionister göra med evolutionsteorin, men man vill fortfarande kalla det för vetenskap eftersom “det de flesta tror är rätt”.

Ingen seriös forskare tror längre att livet uppkom i en uratmosfär eller i en ursoppa, som bygger på experiment man gjort med blixturladdningar i glaskolvar. Men, bilderna på de gamla experimenten finns fortfarande kvar på många platser. Stanley Miller (1930-2007) med sin anordning. Fotot från 1999. (NASA.)

Megaargument 10: DNA-molekylen byggs upp av fyra olika mindre molekyler. Dessa molekyler avläses och tolkas som en kod, som vilket språk som helst, t ex morsealfabetet. Tack vare att denna avläsning och tolkning sker kan allt levande byggas upp. Sådant som är fullständigt beroende av varandra, men uppkommer helt oberoende av varandra, som är lagrat i informationsbärande koder som skall tolkas, kan inte uppkomma av sig självt. Bara en redan befintlig intelligens kan göra sådant - skapa ett kodat språk, skapa en mekanism som kan tyda precis just den koden och uttrycka den i handling, samt framskapa information till hur allt skall fungera i den enklaste cellen, lagrat som information med just den koden.

Kommentar: För att DNA skall fungera krävs a) ett språk, b) en maskin/avläsare som förstår språket, samt c) mängder av samverkande information. Det stämmer inte med verkligheten, att ett språk, ungefär som morsealfabetet, skulle uppkomma helt av sig självt. Och helt oberoende av detta skulle det samtidigt uppkomma en mekanism som exakt förstod vad alla punkter och streck i morsealfabetet betyder. Och helt oberoende av detta skulle det uppkomma en mängd information, som lagrats med hjälp av morsealfabetet, som beskriver hur något skall fungera och dessutom se till att det verkligen fungerar och kopieras vidare (dvs den enklaste cellen). DNA är ett "Gudsbrev", ett "brev" till oss människor som berättar att det finns en skapare, ett brev med en beskrivning mer komplicerad än någon beskrivning som gjorts av en människa. Det finns inga skäl att tvivla på detta - och det är dessutom ofta skillnad på vad du tror om Gud och hur Gud verkligen är (se lite mer om det sistnämnda på andra platser på t ex denna site där du just nu befinner dig).

Slutsats

Det megaargument av ovanstående som är minst säkert är nummer 7, om människans ursprung. Det är nämligen inte alltid så lätt att veta vad varje fynd är för något, när det är sådan kontrovers kring nästan varje fynd samt att de största skillnaderna mellan människor och djur ligger på det psykologiska planet. Det sistnämnda lämnar som bekant inte många fossil efter sig. Men, om man bygger på punkt 7 med diskussionen i punkt 5, så blir argumentet lika starkt som i punkt 5 - en tavla kräver en konstnär och en komplicerad konstruktion kräver en ingenjör. Även punkt 2, om istiden, är lite krånglig. Men, där finns så mycket fakta och riktiga observationer, samt noggranna beskrivningar till hur istiden passats in i uniformismen, att det blir ett megaargument.

När man diskuterar ursprungsfrågor får man förstås akta sig så att man inte slår folk i huvudet. Om de vidhåller sin tro, så be dem förklara det noggrannare rent vetenskapligt. Om de bara hänvisar till sin tro eller till “majoriteten”, så kan du fråga dem om vetenskapliga frågor skall avgöras med omröstningar. Om de verkligen sätter sig in i frågorna kommer de att se samma sak. De flesta av argumenten i denna artikel håller ju även många experter som är evolutionister med om, även om de inte så ofta vill säga det offentligt.

I dagens samhälle har dock ofta debatten om skapelse/evolution urartat. Många evolutionister förvränger mycket av vad skapelsetroende säger, de går till personangrepp, de vill inte att deras teorier (eller - deras tro ...) skall få kritiseras, de vill inte diskutera med andra och de törs ofta inte seriöst debattera. När man gör på detta sätt och kallar det religion, då kan man förstå det. Men, i detta fall kallar man det för vetenskap, och då är det verkligen inte OK!

För källor se Molén, M “Vårt ursprung?”, XP-Media 2000 och tidskriften Genesis .

<< Till startsidan