Mats Molén - Vetenskap, ursprung och skapelse
Vetenskap, ursprung och skapelse

Av Mats Molén

Wikipedia-lögner

Talar wikpiedia sanning? Här nedan finns korta kommentarer till den version som stod om undertecknad på wikipedia den 15/11 2012. Vill du hjälpa till att försöka rätta till texten på wikipedia något - jag tar tacksamt emot all hjälp till denna “mobbingsida”!

Men, en grupp har specialbevakning av denna sida så det går inte att ändra mycket! Försök får du se! Jag kan ge förslag eller godkänna! Möjigen låser de sidan för kommentarer om man bråkar för mycket med dem.

I första delen, nedan, har jag bara “varit arg” och kommenterat där det är fel - skrivet med VERSALER! Så mycket för wikipedias "sanningar".

I andra delen har jag skrivit in hur det egentligen borde ha sett ut, med wikpiedias text som grund - dvs “rätt” text. (Jag har inte ändrat på allt de skrivit på wikipedia, så därför står massor av språkliga fel kvar i texten. Om folk tror att kritik av skapelsetroende är gjord av seriösa personer, så kan de bara se i texten att det mer verkar vara ungdomar utan grundligare skolning som skrivit texterna.)

Kommentera gärna!

********************

Mats Molén, född 3 oktober 1957, är en svensk företrädare för kreationismen. (KNAPPAST - INTE SOM ORDET KREATIONISM DEFINIERAS I SVERIGE IDAG I ALL FALL!!!) Molén var tidigare ordförande för föreningen Genesis och driver skapelsemuseet Den förhistoriska världen i Umeå samt föreläser, ur en kreationistisk synvinkel (HUR KAN MAN FÖRELÄSA OM ATT MAN INTE SKALL UNDERVISA KREATIONISM I SKOLAN, UR EN KREATIONISTISK SYNVINKEL ...), om många olika saker han påstår (VADDÅ - "HAN PÅSTÅR")har koppling till frågor om vårt och universums ursprung.[1] Innehåll

1 Verksamhet

2 Kritik och kontrovers

3 Bibliografi

4 Källor

5 Externa länkar

Verksamhet

Mats Molén är geovetare, författare, föreläsare samt ämneslärare i biologi, kemi, fysik, naturkunskap och matematik.

Molén har skrivit flera böcker om naturvetenskap och tro utifrån ett kristet skapelseperspektiv. (TVEKSAMT OM DETTA ÄR BRA UTTRYCKT, EFTERSOM DETTA ÄR SLUTSATSEN OCH INTE UTGÅNGSPUNKTEN) - MEN Boken Vårt ursprung? som utkom första gången 1988 baserar sig på fältstudier i Sverige, Tyskland, USA och Kanada[2] samt studier av facklitteratur. I boken menar Molén bland annat att jorden (och universum) skulle vara maximalt runt 10 000 år (DET ÄR INTE SANT - INTE OM DET STÅR MAXIMALT. DETTA HAR DE LAGT IN FÖR ATT LÄTT KUNNA ANGRIPA UNDERTECKNAD) gammal[3], att olika grupper av djur inte skulle ha utvecklats från gemensamma förfäder och att det skulle ha varit en stor översvämning på jorden motsvarande den syndaflod som beskrivs i Bibeln[4]. Som stöd för sina åsikter anför Mats Molén främst en lång rad traditionella kreationistiska argument (NEJ - EN MASSA FAKTA - ARGUMENT KAN JU VARA SANNA ELLER FALSKA), framförallt hämtade från amerikanska källor som Institute for Creation Research (DET ÄR EN FANTASTISK LÖGN - DET MESTA ÄR FRÅN VANLIG SEKULÄR FACKLITTERARTUR), och försöker (VADDÅ FÖRSÖKER???) underbygga dessa med referenser till vedertagna vetenskapliga källor.

Molén har också skrivit böckerna Livets uppkomst som är en sammanfattning av Vårt ursprung?, Evolutionslåset där han argumenterar för att evolutionsteorin påverkat sekulariseringen av Sverige och När människan blev ett djur som behandlar frågan om hur evolutionsteorin påverkat vår syn på etik och påstår( ??? - SNARARE VISAR) att det varit negativt.[5]

Alla hans kreationistiska böcker har utgetts på det religiösa bokförlaget XP Media. (INTE HELLER HELT SANT ...)

Kritik och kontrovers

Boken Vårt ursprung? har fått stark kritik av biologisk, fysisk, astronomisk, paleontologisk och geologisk fackexpertis (ICKE NAMNGIVNA PERSONER - OCH JAG HAR INTE SETT DEN KRITIKEN ANNAT ÄN ETT ALLMÄNT MISSNÖJE ...), vilket lett till livlig debatt i artiklar och på webben, och år 2001 utnämnde Föreningen Vetenskap och Folkbildning Molén till Årets förvillare med motiveringen att han "förnekar evolutionen utifrån pseudovetenskapliga resonemang"[6]. (JA - DE HADE JU INGA ARGUMENT SÅ DE FICK TA TILL "STORSLÄGGAN" ...)

Moléns teser står i strid med konventionell vetenskap (SNACK! DÄREMOT EN MASSA MER ELLER MINDRE SERIÖSA TOLKNINGAR - EN DEL TOLKNINGAR ÄR JU SERIÖSA MED EN VISS UTGÅNGSPUNKT OCH ANDRA ÄR KNAPPAST VÄRDA ATT NÄMNA.) om jordens historia, livets utveckling, paleontologi, historia mm; han anser att sk.makroevolution inte förekommer i naturen[7] och framhåller i sina böcker sin syn på skillnaderna mellan makroevolution och mikroevolution[8]. Han hävdar, i motsats till vetenskapliga förklaringsmodeller, [9] att ingen artbildning (FEL ORD - DET ÄR OMÖJLIGT ATT ÄNDRA PÅ WIKIPEDIA - JAG TROR VISST PÅ "ARTBILDNING", MYCKET MER ÄN EVOLUTIONISTERNA GÖR) av nya huvudgrupper, som till exempel hundar och katter, förekommer. Mikroevolution står enligt Molén endast för den naturliga anpassning inom huvudgrupperna och de förändringar av det genetiska materialet genom bland annat mutationer och naturligt urval som vi kan observera i naturen.

En annan punkt där Moléns åsikter helt avviker från (POPULÄR-)vetenskapens är att han menar att samtliga dinosaurier var fredliga vegetarianer, samlevande med människor (SKREV JAG SÅ? WIKIPEDIA HAR GJORT EN LITEN TOLKNING HÄR OCKSÅ, MEN INTE HELT FEL). Han påstår att Tyrannosaurus Rex (FEL- SKALL VARA rex) tänder är perfekt anpassade för att raka av löv från träd (LÖGN - DET VAR EN ANNAN SOM SADE DETTA, MEN DET LIGGER NÅGOT I DET. DOCK INTE "PERFEKT ANPASSADE"). Fossiliserad dinosauriedynga av köttätande dinosaurier har dock hittats många gånger. (JA - DET VET VÄL ALLA! DE SOM SKRIVIT DETTA ÄR INKOMPETENTA BÅDE NÄR DET GÄLLER FAKTA OCH HUR MAN TOLKAR SAKER - VILKET VISAS AV DEM NU IGEN)

Han hävdar att syndafloden inträffat, och att det skulle vara ett "ångtäcke" som föll ned (ÄR DET EN MELLANSTAIDE-ELEV SOM SKRIVIT DETTA???). Den vattenmängd som krävs skulle dock ha inneburit ett väldigt högt lufttryck och hög temperatur för att inte ångan skulle kondenseras.

(ALLT DETTA ÄR SNURRIGT OCH FEL - DET ÄR TAGET FRÅN DET POPULISTISKA TALKORIGINS, SOM INTE ÄR MYCKET ATT BRY SIG OM. DE VERKAR VARA SERIÖSA, MEN DE TAPPAR MASSOR AV FAKTA OCH VERKAR MEDVETET FÖRVRÄNGA SAKER LITE NU OCH DÅ.) Det skulle varit mörkt på jorden, samt varit så höga nivåer av syre och kväve att de hade varit giftiga.[10] Var vattnet som miljarder kometer av is runt jorden, skulle även här vattnet varit superhet ånga när dessa fallit ned genom atmosfären p.g.a. luftfriktionen.[10] Även vatten från "underjordiska källor" har nämns, men även här motsäges det av både geologi och fysik då även detta skulle ha inneburit kokande vatten överallt.[10]

Han tar också upp ett antal "dateringsmetoder" som inte används i vetenskaplig forskning, enligt Molén därför att de strider mot gängse uppfattningar, enligt vetenskapen för att metoderna är förkastade idéer som inte tar hänsyn till kända data. (LÖGNER IGEN ... DEN SOM SKRIVIT DETTA HAR VÄL FRÅGAT NÅGON EVOLUTIONIST OCH SEDAN GÅTT PÅ AUKTORITETSTRO. DET ÄR INGEN SOM VISAT NÅGOT OBEROENDE VETENSKAPLIGT STÖD FÖR DET SOM STÅR HÄR.)

Ett exempel är den dateringsmetod som bygger på anhopning av metallsalter i världshaven.[11] Olika metaller ger här olika maximiålder, från bara 100 år (!) upp till 260 miljarder år.[12] Metoden är kritiserad och förkastad av vetenskapsmän, inte bara för att den bortser från kända fakta om hur dessa salter försvinner ur havet, utan också för att olika ämnen ger så vitt skilda resultat med samma mätmetod att metoden därför blir oanvändbar, speciellt extremvärdena motsäger användbarheten[13]

(DITO - DET SOM ÄR OVAN. DE SER INTE ENS ATT JAG SJÄLV SKRIVER UNGEFÄR SAMMA SAK. MEN - DET VISAR HUR LÖJLIG KRITIKEN ÄR - DE VÄLJER UT DET SÄMSTA OCH SYNES MENA ATT JAG ANSER ATT DET ÄR DET BÄSTA ...)

Molén framför också Barry Setterfields förklaring om "variabel ljushastighet" för att förklara varför man kan se längre bort i tiden än 6000 ljusår. Det innebär att ljushastigheten var exponentiellt ökande när man går bakåt i tiden, och att den slutat röra sig först nu när vi kan mäta den med hög noggrannhet. Även dessa påståenden strider mot känd fysik.[14]

(STACKARS DEM SOM SKRIVIT DETTA - DE VET INTE MYCKET!)

Han använder ett citat från Darwin om ögats utveckling, som tas ur sitt sammanhang för att påstås stödja kritiken mot evolutionsteorin.[15]

(SÅ OTROLIGT VILKEN OKUNSKAP - JAG HAR INTE SKRIVIT PÅ ENGELSKA, SÅ TALKORIGINS KAN INTE VETA VAD JAG SKRIVIT. DE SOM SKRIVER DETTA VILL BARA SMUTSKASTA OCH HAR INTE ENS LÄST MIN BOK. DE SOM SKRIVER HÄR RYCKER VERKLIGEN SAKER UR SITT SAMMANHANG!!!)

Molén och hans böcker har kritiserats av bland andra (ATEISTEN) Dan Larhammar.[16] (JA - OCH JAG HAR SVARAT. ÄR DET ENDA NAMNET DE KAN FÅ FRAM? ÄR HAN EXPERT PÅ GEOLOGI OCH FYSIK??? OJ, OJ, OJ. PROBLEMET ÄR ATT FOLK TROR PÅ DETTA, OCH DE TROR ATT WIKIPEDIA ÄR SERIÖSA - HELT BEFÄNGT!)

************ RÄTTARE TEXT ****************

Mats Molén, född 3 oktober 1957, är en svensk företrädare för skapelstro. Han benämns ofta kreationist, men det ordet är i dagens Sverige närmast ett skällsord. Dessutom har Molén inte börjat sina undersökningar med en bibelsyn, utan med studier av sekulär vetenskaplig facklitteratur, så därför kan man kanske inte kalla Molén kreationist överhuvudtaget. Ordet skapelsetronde, i motsats till evolutionstroende, är kanhända bättre. Molén var tidigare ordförande för föreningen Genesis och driver skapelsemuseet Den Förhistoriska Världen i Umeå samt föreläser om många olika saker som har koppling till frågor om vårt och universums ursprung.[1] Innehåll

1 Verksamhet

2 Kritik och kontrovers

3 Bibliografi

4 Källor

5 Externa länkar

Verksamhet

Mats Molén är geovetare, författare, föreläsare samt ämneslärare i biologi, kemi, fysik, naturkunskap och matematik.

Molén har skrivit flera böcker om naturvetenskap och tro utifrån vad vetenskapen faktiskt kommit fram till (dvs, de rena fakta som finns - inte de tolkningar som ofta styrs av olika filosofier), samt jämför detta med ett kristet skapelseperspektiv. Boken Vårt ursprung? som utkom första gången 1988 baserar sig på fältstudier i Sverige, Tyskland, USA och Kanada[2] samt studier av facklitteratur. I boken visar Molén på mängder av fakta som tyder på att speciellt livet på jorden inte är så gammalt, samt även en hel del stöd för att jorden och universum skulle kunna vara mycket yngre än vad de flesta tror.[3], att olika grupper av djur inte skulle ha utvecklats från gemensamma förfäder och att det skulle ha varit en stor översvämning på jorden motsvarande den syndaflod som beskrivs i Bibeln[4]. Som stöd för sina åsikter anför Mats Molén främst en lång rad underbygga fakta med referenser till vedertagna sekulära vetenskapliga källor. Dessa fakta stämmer även med många traditionella kreationistiska argument, t ex från Institute for Creation Research.

Molén har också skrivit böckerna Livets uppkomst - som är en sammanfattning av Vårt ursprung?, Evolutionslåset - där han argumenterar för att evolutionsteorin påverkat sekulariseringen av Sverige och När människan blev ett djur - som behandlar frågan om hur evolutionsteorin påverkat vår syn på etik och visar att det varit negativt.[5]

Alla hans böcker har utgetts på det kristna bokförlaget XP Media, utom 3:e upplagan av Vårt ursprung som gavs ut på eget förlag.

Kritik och kontrovers

Boken Vårt ursprung? har fått stark kritik av biologisk, fysisk, astronomisk, paleontologisk och geologisk fackexpertis, vilket lett till livlig debatt i artiklar och på webben. Det underliga är att denna kritik mest riktat in sig på att tolkningarna inte stämmer med vad de flesta tror, och man har inte hittat några direkta faktafel (mer än småsaker som man hittar i alla böcker). Man har inte ens seriöst kunnat försvara den bild av vårt ursprung som presenteras i skolor och i media. Eftersom ingen hittat några bra motargument mot Moléns åsikter, så, år 2001 utnämnde (mobbing-)Föreningen Vetenskap och Folkbildning Molén till Årets förvillare med motiveringen att han "förnekar evolutionen utifrån pseudovetenskapliga resonemang"[6]. VoF hade inga seriösa argument så de fick ta till "storsläggan", utifrån auktoritetstro.

Moléns teser står alltså i strid med tolkningar av vetenskap som bygger på olika filosofier om jordens historia, livets utveckling, m m; han har väl visat att sk.makroevolution inte förekommer i naturen[7] och framhåller i sina böcker sin syn på skillnaderna mellan makroevolution och mikroevolution[8]. Han hävdar, i motsats till evolutionisternas tro, [9] att det inte kan uppkomma nya huvudgrupper genom naturliga processer, som till exempel hundar och katter. Mikroevolution står enligt Molén endast för den naturliga anpassningen inom huvudgrupperna och de förändringar av det genetiska materialet genom bland annat mutationer och naturligt urval som vi kan observera i naturen.

En annan punkt där Moléns åsikter helt avviker från populärvetenskapens är att han visar på många fakta för att dinosaurier förmodligen var fredliga vegetarianer, samlevande med människor. Han visar argument för att Tyrannosaurus rex tänder förmodligen skulle gått av i en strid med någon annan stor dinosaurie. Fossiliserad dinosauriedynga av köttätande dinosaurier har dock hittats många gånger, vilket visar att dinosaurier åtminstone vid något tillfälle ätit kött.

Molén hävdar att syndafloden inträffat, och att det skulle vara ett "ånghöje" som kondenserades. Denna detalj förvrängs i det oändliga av evolutionister, om det nu inte är okunskap från deras sida. Ånghöljet skulle inte ha innehållit mer än ca 1,5 meter vatten, och skulle hållits på plats högst upp i atmosfären av en mängd naturliga processer (lågt lufttryck på denna höga höjd, uppvärming av solen, inversionsskikt osv, osv.)

Evolutionister, som ofta inte läser vad deras “meningsmotståndare” skriver (och när de gör det förvränger de ofta), tror att en stor del av vattnet till en syndaflod skulle ha kommit från ånghöljet vilket då - som de rätt har beskrivit - skulle ha inneburit ett väldigt högt lufttryck och hög temperatur för att inte ångan skulle kondenseras.

Av någon underlig anledning, använder evolutionister ofta den semi-vetenskapliga siten Talkorigins vid sin argumentering, en site som dock ofta har en mycket låg kvalité på sin argumentering. Det sistnämnda kan gemene man inte alltid se, därför att man måste jämföra med de källor de kritiserar och ibland kunna lite mer om vetenskapliga frågor. Dock - det går ganska bra att klara sig med standardargument och “Megaargument” i de flesta diskussioner (se t ex http://www.matsmolen.se/index.php?sida=27 ) . Enligt tidigare versioner här på wikipedia skulle det, enligt Talkorigins, varit mörkt på jorden under ett ånghölje, samt varit så höga nivåer av syre och kväve att de hade varit giftiga.[10] Var vattnet som miljarder kometer av is runt jorden (sic?), skulle även här vattnet varit superhet ånga när dessa fallit ned genom atmosfären p.g.a. luftfriktionen.[10] Även vatten från "underjordiska källor" har nämns, men även här motsäges det av både geologi och fysik då även detta skulle ha inneburit kokande vatten överallt.[10]

Utan att gå in på ovantående “fantasier” från Talkorigins, som är grundade på äldre modeller, oseriösa modeller, eller ren okunskap, så är det lätt att se att de i stort har fel (alla detaljer är inte lösta - men det är normalt inom seriös vetenskap).

Molén tar också upp ett antal dateringsmetoder som inte används i evolutionistisk forskning, därför att de strider mot gängse evolutionistiska/uniformistiska uppfattningar. Enligt evolutionister är det för att metoderna är förkastade därför att de inte tar hänsyn till kända data - men dessa påståenden bygger på undermåliga fakta och mindre seriösa tolkningar.

Evolutionister brukar ofta ta upp de sämsta argumenten från skapelsetroende, som skapelesetroende själva skriver om att de är svaga. Evolutionister bortser dock från detta och “fördummar” därmed sina meningsmotståndare - för de verkar ofta inte ha några andra sätt att vinna argumenteringen. Ett exempel på en dateringsmetod som evolutionister älskar att ta upp är den som bygger på anhopning av metallsalter i världshaven.[11] Olika metaller ger här olika maximiålder, från bara 100 år (!) upp till 260 miljarder år.[12] Evolutionister skriver att metoden är kritiserad och förkastad av vetenskapsmän, inte bara för att den bortser från kända fakta om hur dessa salter försvinner ur havet, utan också för att olika ämnen ger så vitt skilda resultat med samma mätmetod att metoden därför blir oanvändbar, speciellt extremvärdena motsäger användbarheten[13] Med dessa påstående måste evolutionister blunda för att skapelsetroende forskare känner till och skriver om allt detta, vilket evolutionister gör i okunskap eller i syfte att fördumma skapelsetroende i allmänhetens ögon. Och, evolutionister ser inte att metoden hur som helst ger för låg ålder, hur man än vrider och vänder på datat.

Molén framför också Barry Setterfields förklaring om "variabel ljushastighet" för att förklara varför man kan se längre bort i tiden än ca 10 000 ljusår. Det innebär att ljushastigheten var exponentiellt ökande när man går bakåt i tiden, och att den slutat ändra sig först när vi nörjat mäta den med metoder som förändras i samma takt som ljusets hastighet och därför förstås inte kan ge något resultat. Liknande hypoteser om snabbt avtagande ljushastighet har framförts av ett antal evolutionister som forskar på “big bang”. Så, även om evolutionistiska kritiker menar att dessa påståenden strider mot känd fysik.[14], så kan man ganska säkert visa att de inte alls är någon omöjlighet.

Bland de mest utbredda rena lögnerna från evolutionister, är att Molén använder ett citat från Darwin om ögats utveckling, som tas ur sitt sammanhang för att påstås stödja kritiken mot evolutionsteorin - och detta bygger dessa evolutionister på ett påstående från Talkorigins![15] Som att Molén skulle skrivit på engelska i boken Vårt ursprung? Molén har använt citatet, men inte som ett stöd mot ögats utveckling, utan för att visa att Darwin trodde att ögat utvecklats även om han först tyckte det verkade svårt att förstå. Det är alltså evolutionisterna som rycker påståenden ur sitt sammanhang. Problemen med ögons utveckling behandlas av Molén med utgångspunkt I seriösa sekulära vetenskapliga fackartiklar, och inte något Talkorigins-pseudoargument.

Molén och hans böcker har kritiserats av bland andra ateisten Dan Larhammar[16], men denna kritik har Molén tillfredställande besvarat skriftligen (hela debatten, samt en sammanfattning av debatten, finns på www.matsmolen.se ).

<< Till startsidan

Sidor


Länkar


Detta är ett vanligt exempel på hur fritt aggresiva ateister får uttala sig. Ingen ödmjuhet här inte!

"Evolutionen är inte en teori utan ett faktum! Många blir upprörda av ett sådant påstående. Det gäller dem som vill se jorden som ett verk av en Skapare ungefär som en klocka är ett verk av en urmakare. Men Darwin och Wallace har visat oss att det inte är så - nu har vi en mer övertygande och mänskligare upp­fattning."

Carl Sagan 1982 "Tema Kosmos".