Mats Molén - Vetenskap, ursprung och skapelse
Vetenskap, ursprung och skapelse

Av Mats Molén

Ateist-frågor - grunder

Fundamentaliiiiiiism!!!!

Ja - kristna gör fel, kyrkor gör fel, de argumenterar fel (eller inte alls), osv, osv, osv. Jag är ju själv kristen - så det vet jag mycket väl!

Ibland är man dock själv problemet. Man vill styra tillvaron på ett sätt som kanske inte är bra, utan att förstå att det inte är bra. Gud finns inte. Varför hjälpte inte Gud? Varför gjorde jag bort mig och trodde på Gud? Osv, osv, osv.

Man kan ofta inte veta exakt precis vad som gått fel, vad man skulle ha gjort, om det ens fanns någon möjlighet att det skulle kunnat gå på något annat sätt, osv, osv, osv. Jag skall inte berätta några saker ur mitt eget liv, men läser man Bibeln skall inte vår tro vara beroende på om Gud gör som vi vill. Gud har sin egen plan, som vi inte alltid förstår - men allt är inte planerat av Gud (se mer nedan, punkt 1). (Läs även om Sadrak, Mesak och Abednego - de litade på Gud även om döden väntade - se speciellt vers 13-18.)

Här är några enkla svar på några svåra frågor om Gud och kristen tro. Om det saknas något viktigt som du behöver veta för livet idag - ta gärna kontakt och meddela det!

1. Hur är Gud?
2. Hur är det med "frälsningen"?
3. Hur är världen?
4. Hur är det med under?
5. Ett kristet liv?

1. Hur är Gud?

En riktig Gud är en sådan som skapat universum, vilket inkluderar rum-tiden. På liknande sätt som att du inte är en del av en teckning eller något annat som du skapar, är inte Gud en del av det han skapat. Gud har "lagt ner sin själ" i skapelsen, och kan förändra skapelsen, på liknande sätt som du gjort när du skapat något - antingen en vacker trädgård, en snygg bil, eller kanske bara en smiley :). Men, Gud är inte en del av skapelsen.

Gud är inte ond. Men - Gud tillåter ondskan, därför att vi har fått en fri vilja och har fått ansvar för världen. Gud ingriper inte mot den fria viljan, även om Gud kan ingripa på olika sätt i skapelsen. Om det inte finns fri vilja kan det inte finnas riktig kärlek. Om allt vore planerat av Gud, så skulle vi inte ha en fri vilja och då skulle det inte heller finnas någon sann kärlek.

Gud är inte heller en tråkmåns - varför skulle Gud då ha skapat glädjen och en massa roliga saker?

**********************************************

Om fri vilja och ödestro - från filmen Matrix.

Morpheus: I see it in your eyes. You have the look of a man who accepts what he sees because he is expecting to wake up. Ironically, that´s not far from the truth. Do you believe in fate, Neo?
Neo: No.
Morpheus: Why not?
Neo: Because I don´t like the idea that I´m not in control of my life.

2. Hur är det med "frälsningen"?

Ungefär (eller precis ...) så här är det med Gud. Vi försöker fylla vårt liv, vårt inre, med mening, känslor - ja vad som helst för att bli fri känslan (ibland blir någon helt crazy ...). Något är tomt där inne, det känns inte helt bra ... Och - blir det fyllt med fel saker (antingen man kallar det Gud eller det är något annat som knark, mat, sex på fel sätt el dyl) - då mår man inte så bra och kan bli arg på Gud och allt annat.

Bara den riktiga Gud kan fylla tomrummet där inne, på rätt sätt.

I know exactly what you mean. Let me tell you why you´re here. You´re here because you know something. What you know you can´t explain, but you feel it. You´ve felt it your entire life, that there´s something wrong with the world. You don´t know what it is, but it´s there, like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that has brought you to me. Do you know what I´m talking about?

Detta sa Morpheus just innan Neo skall ta tabletten - en helt fri gåva som "frälser" Neo från fantasivärlden och han får komma in i den riktiga världen. (Citat från filmen Matrix, som innehåller en hel del kristna tankar.)

Frälsningen bygger på kärlek - finns inte kärlek, så faller allt. Förhållandet mellan Gud och människor är ungefär som i ett äktenskap, eller som förhållandet mellan barn och föräldrar, eller som förhållandet mellan goda vänner. Om det inte är så - då faller allt!

Och - man är ofta rädd för att bli frälst, på olika sätt. Den forne ateisten C S Lewis skrev att han var den mest motvilligt omvände i England: Jag böjde knä och bad; förmodligen var jag den mest nedslagne och motvillige nyomvände i hela England. Han ville egentligen inte, men han blev övertygad till slut. Att bli frälst är ungefär som att säga till någon att "jag älskar dig", och inte veta vad som skall hända härnäst. C S Lewis skrev att han upplevde att han inte längre var ensam i rummet, när han tagit steget. Själv upplevde jag att alla oroliga tankar om Gud försvann, och att tomrummet i mitt inre fylldes. En del har inte någon upplevelse, utan livet förändras bara sakta (och inte alltid som man själv vill ...).

(Här är lite om C. S. Lewis teologi.)

**********************************************

I kyrkan har det dock ofta blivit så här (och denna del av texten, fram till punkt tre, är mest riktad till kristna). Citat från Sagan om ringen, en film som innehåller många kristna tankar.

Éowyn said she feared "... to stay behind bars, until use and old age accept them, and all chance of great deeds is gone beyond recall or desire."

Men - hur är det med kyrkan i Sverige idag? Många gånger har vi bara accepterat att det är som det är, och vi sitter "bakom galler" och gör "inget" (utom sjunger för varandra i våra lokaler ...).

Men - Eowyn ville inte sitta bakom galler. Hon gjorde "stordåd".

During the great battle she confronted the Witch-king of Angmar, Lord of the Nazgûl, after Théoden the king was injured. The Witch-king boasted that "No living man may hinder me," referring to the 1,000-year-old prophecy by the Elf-lord Glorfindel, foretelling that the Witch-king would not fall "by the hand of man".

Éowyn then removed her helmet and declared: "But no living man am I! You look upon a woman. Éowyn I am, Éomund´s daughter. You stand between me and my lord and kin Théoden the king. Begone, if you be not deathless! For living or dark undead, I will smite you, if you touch him."

Och - så fick "lilla" Eowyn hjälpa till att förgöra en av de allra värsta och hemskaste varelserna i Sagan om ringen-berättelserna!

Be till Gud! Om du inte vill "sitta bakom galler" så kan det tänkas att du får göra något "stordåd" för mänskligheten eller för din granne!

Eller - som en ateist skrev:

"Christianity is something that if you really believed it, it would change your life and you would want to change [the lives] of others. I haven´t seen too much of that."


**********************************************

Citat från Die Hard 4 - inte mycket specifikt "kristet" i den filmen, men ett bra citat som visar att vi inte skall ge upp:

I really liked the conversation with the hacker dude who asks Bruce Willis why he risks his life and is "that" [..hero..] guy and he replies stoically
"Because someone has to do it".

**********************************************

3. Hur är världen?

Mycket av det man kan skriva här finns under punkt 1 och 2 (ovan). Det finns även under Om politik och demokrati i Bibeln (se en bit ner i texten på länken), Frågor om Bibeln och Fakta om vårt ursprung.

Jag håller ju inte på med auktoritetstro, men vill du ha några namn på forskare som ifrågasätter eller har ifrågasatt evolutionsteorin på något sätt, så finns det några tusen under Länkar i höger kolumn på den sida där du är just nu..(Jag har inte faktagranskat dessa sidor och kommer inte heller att göra det - det kan ju finnas med fel). ..

Här finns även med lite om forskare från ca 1500-talet och framåt som trodde på skapelse, samt en del betydande evolutionsforskare, om intresse finns.

4. Hur är det med under?

Se denna sida under Introduktion - Bibelns grunder

5. Ett kristet liv?

Det finns många som undrar vad ett kristet liv är, och om det ens är något liv. Jag kommer inte att svara på många frågor här, men ge några råd att gå efter samt exempel på hur man kan undvika de värsta fallgroparna.

Först och främst är frågan om religion känslig, den går rakt in i vårt innersta. De personer som gjort "religiösa misslyckanden" och "bränt sig" är ofta extra känsliga. Sådana "misslyckanden" sker ofta när man säger "allt är rätt", och sedan är det i alla fall inte rätt. Då har man alltså trott på fel sak eller låtit sig luras av något. (Jag känner personligen till många exempel.) Andra gånger har man blivit övertygad om att ”auktoriteter” har rätt, trots att de inte har det. Men det är ofta lättare att följa mängden än att ta egna beslut som man ser kan leda till motstånd.

Ibland har vi också svårt att avgöra vad som är "kristet" och vad som bara är kultur. Man kan ge oerhörda mängder exempel på sådant som är kultur men beskrivs/anses som "kristet". Måste t ex gudstjänsterna i kyrkan vara precis som de är? Varför ges det inte alltid tillfälle till mer samtal och diskussioner om det som sägs? Samtalskvällar rör ofta annat, och det som tas upp i gudstjänsten får stå oemotsagt/oförklarat.

Sedan har Bibeln inte alltid tolkats rätt, ibland ganska fel. Det sistnämnda nämns redan i Bibeln, då Petrus fick lov att ta till orda:

(...) såsom ock vår älskade broder Paulus har skrivit till eder efter den vishet som har blivit honom given.
Så gör han i alla sina brev, när han i dem talar om sådant, fastän visserligen i dem finnes ett och annat som är svårt att förstå, och som okunniga och obefästa människor vrångt uttyda, såsom de ock göra med de övriga skrifterna, sig själva till fördärv.

(2 Petr 3:15-16.)

I Bibeln beskrivs de som bodde i Berea, som studerade Bibeln för att se om det var på det sättet, samt andra som inte gjorde det (Apg 17:11). Och - det står också att man skall pröva allt och behålla det som är gott (1 Tess 5:21). Det finns inget I Bibeln som heter "tro bara tro och sluta tänka". Tron är inte något ute i tomma luften, som en del verkar mena, utan den måste bygga på verkligheten.

För att lära sig "det kristna livet" kan man följa nedanstående råd:

1. Läs minst ett kapitel i Bibeln varje dag och fundera lite på vad det kan betyda i ditt liv. Allt rör förstås inte dig och inte det moderna samhället, men man kan använda det i Bibeln som exempel. Om något verkar tokigt - diskutera det med någon. Och - man måste se Gamla testamentet i ljuset av Nya testamentet - så därför är det bra att koncentera sig på Nya testamentet till att börja med.

2. Det är inte så stor skillnad på att fundera och på att be till Gud. Man bara riktar sig åt ett annat håll, i stället för att bara gå in i sig själv. Det är aldrig fel att be, även om man ber fel. "Oh Lord, won´t you buy me a Mercedes Benz?" (Janis Joplin) - det är inte fel att be om materiella saker, men då är frågan varför man gör det. Men - de flesta bönerna borde handla om personliga, andliga, saker, samt att man ber för andra på ett personligt sätt.

3. Umgås med andra kristna. Om man är en "liten" grupp som bara umgås inom gruppen är det lättare att komma fel. När man har fått koll på vad man faktiskt tror på (så inte någon annan får hitta på vad man tror på, som det ofta sker i diskussioner på internet) är det även bra att umgås med sådana som har en annan tro - så att man kan se och lära sig mer och kanske få ett ömsesidigt utbyte.

**********************************************

För fler frågor - ta helst kontakt med några lokala kyrkor på din ort (men, man kan ta kontakt med undertecknad också eller gå in på www.genesis.nu). En del kyrkor har kanske svar, en del kyrkor vill kanske mest bara softa ... Men - fortfarande måste man pröva allt och se om det kan stämma. Att lära sig lyda utan att förstå eller utan att ha samma åsikt - det leder ofta till "diktatur".

Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga = mormonerna, och Jehovas vittnen har dock egna skrifter och kan knappast kallas kristna. Se länkar om dem här, med några kritiska tankar.
Jehovas vittnen
Mormonerna och mer om mormonerna.

<< Till startsidan

Sidor


Länkar


Detta är ett vanligt exempel på hur fritt aggresiva ateister får uttala sig. Ingen ödmjuhet här inte!

"Evolutionen är inte en teori utan ett faktum! Många blir upprörda av ett sådant påstående. Det gäller dem som vill se jorden som ett verk av en Skapare ungefär som en klocka är ett verk av en urmakare. Men Darwin och Wallace har visat oss att det inte är så - nu har vi en mer övertygande och mänskligare upp­fattning."

Carl Sagan 1982 "Tema Kosmos".