Mats Molén - Vetenskap, ursprung och skapelse
Vetenskap, ursprung och skapelse

Av Mats Molén

Undervisning

Undervisning/föreläsningar — olika målgrupper och några ämnesförslag.

Målgrupper
Undertecknad kan undervisa från 4-års dagis (max 2 timmar) till universitetsinstitutioner/forskarutbildningar. Kurser från någon timme och upp till 30 timmars föreläsningar/undervisning omedelbart tillgängliga. Jag kan även erbjuda andra former av undervisning, t ex gruppövningar, geologiska exkursioner där vi bl a gräver fram fossil, egna arbeten eller vad som passar just Din grupps behov. Jag skräddarsyr utbildningen/föreläsningarna för högskolan, företaget, kyrkan, skolan, festen och andra sorters grupper, även med ämnen som inte finns med i nedanstående förslag.

Några ämnesförslag

(För färdiga förslag på helger, veckor eller längre kurser - ta kontakt genom kontaktsidan för museet Den Förhistoriska Världen!)

Skolan och läroplanen:

 • Varför man INTE skall undervisa kreationism och intelligent design, eller någon annan filosofi, i naturvetenskapliga ämnen i skolan.
 • Skillnaden mellan skolans läromedel och den vetenskapliga sekulära facklitteraturen (speciellt naturvetenskap men även filosofi/vetenskapsteori).
 • Möjligheter att ta in skapelsefrågor i undervisningen?
 • Läroplanens grunder - demokrati ock kritiskt tänkande - hur detta skall kunna gälla även när man undervisar ursprungsfrågor.

Filosofi/vetenskapsteori:

 • Varför tror du som du gör om hur allting kom till — om skolan, massmedia, vetenskap och filosofi.
 • Vad kan vetenskapen säga om vårt ursprung, och hur behandlas frågan av forskare?

Biologi/kemi:

 • Livets uppkomst
 • Mikroevolution/makroevolution
 • Fantastiska djur
 • Proteiner och DNA visar släktskap — eller inte? Kritisk granskning
 • Jämförelser i fosterutveckling, rudimentära organ och djurens uppbyggnad
 • Djurens uppkomst — mellanformer och fossilfynd
 • Människans uppkomst

Geologi/fysik/astronomi:

 • Hur ser fossil och sediment ut?
 • Dinosaurier
 • Fossilbestämningsövningar
 • Hur gammal är jorden — idéhistoria.
 • Hur gammal är jorden — dateringsmetoder.
 • Vårt ursprung och jordens historia
 • Grand Canyon — vad säger den platsen om vårt ursprung?
 • Bergbildning och kontinentaldrift
 • Olika teorier om istiden
 • Universums uppkomst, ålder och historia
Etik:
 • Etik utifrån skapelse, evolution och människans uppkomst
 • Dina talanger — vad kan Du uppnå egentligen?
 • Hur få arbetet effektivt och intressant? Naturvetenskapliga och psykologiska reflektioner.
 • Jämställdhet eller inte? Vad säger naturvetenskapen?
 • Etik och vetenskap. Slump eller mening.
 • Religion, etik, kultur, naturvetenskap — vad har utbildning, känslor och logik för betydelse?
 • Arbetare, tjänstemän och chefer — alla lika eller inte?

Filosofi/teologi-naturvetenskap:

 • Bibeln, dinosaurier och Noas flod
 • Bibelkritiken och 1 Mos 1-11
 • Att tro/inte tro på Gud — varför?

För att ladda hem en affisch, som man kan ändra (klippa och klistra) - ta kontakt genom kontaktsidan.

För bokningar och förfrågningar — ta kontakt genom museets kontaktsida.

Kalender.

Kalender

Ca 29/1-1/1 2019 Umeå, Unite 22-23/3 Alfta 28-30/6 2019 Karlskrona Samordna gärna - när jag har ledig tid innan, emellan eller efter olika platser! ...
[Klicka här för att läsa mer]

<< Till startsidan

Sidor


Länkar


Detta är ett vanligt exempel på hur fritt aggresiva ateister får uttala sig. Ingen ödmjuhet här inte!

"Evolutionen är inte en teori utan ett faktum! Många blir upprörda av ett sådant påstående. Det gäller dem som vill se jorden som ett verk av en Skapare ungefär som en klocka är ett verk av en urmakare. Men Darwin och Wallace har visat oss att det inte är så - nu har vi en mer övertygande och mänskligare upp­fattning."

Carl Sagan 1982 "Tema Kosmos".