Mats Molén - Vetenskap, ursprung och skapelse
Vetenskap, ursprung och skapelse

Av Mats Molén

Undervisning

Undervisning/föreläsningar — olika målgrupper och några ämnesförslag.

Målgrupper
Undertecknad kan undervisa från 4-års dagis (max 2 timmar) till universitetsinstitutioner/forskarutbildningar. Kurser från någon timme och upp till 30 timmars föreläsningar/undervisning omedelbart tillgängliga. Jag kan även erbjuda andra former av undervisning, t ex gruppövningar, geologiska exkursioner där vi bl a gräver fram fossil, egna arbeten eller vad som passar just Din grupps behov. Jag skräddarsyr utbildningen/föreläsningarna för högskolan, företaget, kyrkan, skolan, festen och andra sorters grupper, även med ämnen som inte finns med i nedanstående förslag.

Några ämnesförslag

(För färdiga förslag på helger, veckor eller längre kurser - ta kontakt genom kontaktsidan för museet Den Förhistoriska Världen!)

Skolan och läroplanen:

 • Varför man INTE skall undervisa kreationism och intelligent design, eller någon annan filosofi, i naturvetenskapliga ämnen i skolan.
 • Skillnaden mellan skolans läromedel och den vetenskapliga sekulära facklitteraturen (speciellt naturvetenskap men även filosofi/vetenskapsteori).
 • Möjligheter att ta in skapelsefrågor i undervisningen?
 • Läroplanens grunder - demokrati ock kritiskt tänkande - hur detta skall kunna gälla även när man undervisar ursprungsfrågor.

Filosofi/vetenskapsteori:

 • Varför tror du som du gör om hur allting kom till — om skolan, massmedia, vetenskap och filosofi.
 • Vad kan vetenskapen säga om vårt ursprung, och hur behandlas frågan av forskare?

Biologi/kemi:

 • Livets uppkomst
 • Mikroevolution/makroevolution
 • Fantastiska djur
 • Proteiner och DNA visar släktskap — eller inte? Kritisk granskning
 • Jämförelser i fosterutveckling, rudimentära organ och djurens uppbyggnad
 • Djurens uppkomst — mellanformer och fossilfynd
 • Människans uppkomst

Geologi/fysik/astronomi:

 • Hur ser fossil och sediment ut?
 • Dinosaurier
 • Fossilbestämningsövningar
 • Hur gammal är jorden — idéhistoria.
 • Hur gammal är jorden — dateringsmetoder.
 • Vårt ursprung och jordens historia
 • Grand Canyon — vad säger den platsen om vårt ursprung?
 • Bergbildning och kontinentaldrift
 • Olika teorier om istiden
 • Universums uppkomst, ålder och historia
Etik:
 • Etik utifrån skapelse, evolution och människans uppkomst
 • Dina talanger — vad kan Du uppnå egentligen?
 • Hur få arbetet effektivt och intressant? Naturvetenskapliga och psykologiska reflektioner.
 • Jämställdhet eller inte? Vad säger naturvetenskapen?
 • Etik och vetenskap. Slump eller mening.
 • Religion, etik, kultur, naturvetenskap — vad har utbildning, känslor och logik för betydelse?
 • Arbetare, tjänstemän och chefer — alla lika eller inte?

Filosofi/teologi-naturvetenskap:

 • Bibeln, dinosaurier och Noas flod
 • Bibelkritiken och 1 Mos 1-11
 • Att tro/inte tro på Gud — varför?

Film där undertecknad bestämt faktainnehållet:

 • https://genesis.nu/i/video/origo-en-film-om-ursprung/

Livets uppkomst

 • https://adventistplay.se/livets-uppkomst-7183-3/play

Biologi

Levande fossil

 • https://genesis.nu/i/video/fossilens-vittnesbo-rd-om-gud-som-designer-mats-molen/

Mellanformer - mikro-makro-evolution

 • https://genesis.nu/i/video/fossilenfynden-bekraftar-bibelns-historia-inte-evolutionen-fakta-att-se-i-naturen-mats-molen/

Mellanformer - mikro-makro-evolution - lite annat, men en del lika

 • https://adventistplay.se/biologi-och-skapelse-7185-3/play

Geologi - jordens historia

  Äldre, men går igenom hur man konstruerade jordens tidskala

 • https://genesis.nu/i/video/mats-molen-syndaflodens-geologi-del-1/

  Hur det ser ut - allmänt ...

 • https://adventistplay.se/jordens-historia-7188-3/play

  Hur det ser ut - lite mer specialiserat ...

 • https://genesis.nu/i/video/tecken-pa-syndaflod-sverige-kinnekulle-mats-molen/

Ihopknytning

 • https://adventistplay.se/bibeln-dinosaurier-och-noas-flod-7191-3/play

För att ladda hem en affisch, som man kan ändra (klippa och klistra) - ta kontakt genom kontaktsidan.

För bokningar och förfrågningar — ta kontakt genom museets kontaktsida.

Kalender.

Kalender

2021 Tisdag 28/9 Norrköping, Agape, 18-20 Onsdag 29/9 Flen, Sion, 19-21 Fredag-lördag 1/10-2/10 Vittsjö församlingshem Samordna gärna - när jag har ledig tid innan, emellan eller efter olika platser! ...
[Klicka här för att läsa mer]

<< Till startsidan

Sidor


Länkar


Problemet i dag är att många forskare som håller på med jordens historia ofta inte längre är intresserade av att söka verkligheten. De vill i stället att man skall utgå från att deras tro är sanning och vetenskap. Det är svårt att bli mer ovetenskaplig än så!

"Även om alla fakta pekar mot en intelligent skapare, är en sådan hypotes utesluten från vetenskapen därför att den inte är naturalistisk."

Todd, S C biolog vid Kansas statliga universitet, Nature, vol 401, 1999, sid 423.