Mats Molén - Vetenskap, ursprung och skapelse
Vetenskap, ursprung och skapelse

Av Mats Molén

Undervisning

Undervisning/föreläsningar — olika målgrupper och några ämnesförslag.

Målgrupper
Undertecknad kan undervisa från 4-års dagis (max 2 timmar) till universitetsinstitutioner/forskarutbildningar. Kurser från någon timme och upp till 30 timmars föreläsningar/undervisning omedelbart tillgängliga. Jag kan även erbjuda andra former av undervisning, t ex gruppövningar, geologiska exkursioner där vi bl a gräver fram fossil, egna arbeten eller vad som passar just Din grupps behov. Jag skräddarsyr utbildningen/föreläsningarna för högskolan, företaget, kyrkan, skolan, festen och andra sorters grupper, även med ämnen som inte finns med i nedanstående förslag.

Några ämnesförslag

(För färdiga förslag på helger, veckor eller längre kurser - ta kontakt genom kontaktsidan för museet Den Förhistoriska Världen!)

Skolan och läroplanen:

 • Varför man INTE skall undervisa kreationism och intelligent design, eller någon annan filosofi, i naturvetenskapliga ämnen i skolan.
 • Skillnaden mellan skolans läromedel och den vetenskapliga sekulära facklitteraturen (speciellt naturvetenskap men även filosofi/vetenskapsteori).
 • Möjligheter att ta in skapelsefrågor i undervisningen?
 • Läroplanens grunder - demokrati ock kritiskt tänkande - hur detta skall kunna gälla även när man undervisar ursprungsfrågor.

Filosofi/vetenskapsteori:

 • Varför tror du som du gör om hur allting kom till — om skolan, massmedia, vetenskap och filosofi.
 • Vad kan vetenskapen säga om vårt ursprung, och hur behandlas frågan av forskare?

Biologi/kemi:

 • Livets uppkomst
 • Mikroevolution/makroevolution
 • Fantastiska djur
 • Proteiner och DNA visar släktskap — eller inte? Kritisk granskning
 • Jämförelser i fosterutveckling, rudimentära organ och djurens uppbyggnad
 • Djurens uppkomst — mellanformer och fossilfynd
 • Människans uppkomst

Geologi/fysik/astronomi:

 • Hur ser fossil och sediment ut?
 • Dinosaurier
 • Fossilbestämningsövningar
 • Hur gammal är jorden — idéhistoria.
 • Hur gammal är jorden — dateringsmetoder.
 • Vårt ursprung och jordens historia
 • Grand Canyon — vad säger den platsen om vårt ursprung?
 • Bergbildning och kontinentaldrift
 • Olika teorier om istiden
 • Universums uppkomst, ålder och historia
Etik:
 • Etik utifrån skapelse, evolution och människans uppkomst
 • Dina talanger — vad kan Du uppnå egentligen?
 • Hur få arbetet effektivt och intressant? Naturvetenskapliga och psykologiska reflektioner.
 • Jämställdhet eller inte? Vad säger naturvetenskapen?
 • Etik och vetenskap. Slump eller mening.
 • Religion, etik, kultur, naturvetenskap — vad har utbildning, känslor och logik för betydelse?
 • Arbetare, tjänstemän och chefer — alla lika eller inte?

Filosofi/teologi-naturvetenskap:

 • Bibeln, dinosaurier och Noas flod
 • Bibelkritiken och 1 Mos 1-11
 • Att tro/inte tro på Gud — varför?

Film där undertecknad bestämt faktainnehållet:

 • https://genesis.nu/i/video/origo-en-film-om-ursprung/

Livets uppkomst

 • https://adventistplay.se/livets-uppkomst-7183-3/play

Biologi

Levande fossil

 • https://genesis.nu/i/video/fossilens-vittnesbo-rd-om-gud-som-designer-mats-molen/

Mellanformer - mikro-makro-evolution

 • https://genesis.nu/i/video/fossilenfynden-bekraftar-bibelns-historia-inte-evolutionen-fakta-att-se-i-naturen-mats-molen/

Mellanformer - mikro-makro-evolution - lite annat, men en del lika

 • https://adventistplay.se/biologi-och-skapelse-7185-3/play

Geologi - jordens historia

  Äldre, men går igenom hur man konstruerade jordens tidskala

 • https://genesis.nu/i/video/mats-molen-syndaflodens-geologi-del-1/

  Hur det ser ut - allmänt ...

 • https://adventistplay.se/jordens-historia-7188-3/play

  Hur det ser ut - lite mer specialiserat ...

 • https://genesis.nu/i/video/tecken-pa-syndaflod-sverige-kinnekulle-mats-molen/

Ihopknytning

 • https://adventistplay.se/bibeln-dinosaurier-och-noas-flod-7191-3/play

För att ladda hem en affisch, som man kan ändra (klippa och klistra) - ta kontakt genom kontaktsidan.

För bokningar och förfrågningar — ta kontakt genom museets kontaktsida.

Kalender.

Kalender

2021 Tisdag 28/9 Norrköping, Agape, 18-20 Onsdag 29/9 Flen, Sion, 19-21 Fredag-lördag 1/10-2/10 Vittsjö församlingshem Samordna gärna - när jag har ledig tid innan, emellan eller efter olika platser! ...
[Klicka här för att läsa mer]

<< Till startsidan