Mats Molén - Vetenskap, ursprung och skapelse
Vetenskap, ursprung och skapelse

Av Mats Molén

Kalender

Ca 29/1-1/1 2019 Umeå, Unite

22-23/3 Alfta

28-30/6 2019 Karlskrona

Samordna gärna - när jag har ledig tid innan, emellan eller efter olika platser!

<< Tillbaka

Sidor


Länkar


Om någonting "råkar" ske - då är det ingen planerad handling av någon Gud. Men - i svenska läro­medel får ateister ofta presen­tera sin tro som naturveten­skapliga fakta! Kolla upp ditt barns böcker innan du skickar dem till skolan!

"Någonstans någon gång i det ljumma vattnet rå­ka­de de rätta mängderna av de rätta ämnena blandas på det rätta sättet. När detta hände då uppstod liv." "Du och jag är en direkt fortsättning på det liv som uppstod i havet."

"Hur började allt?" Bengts, Mörck, Westling (Esselte 1979, mellanstadiet).