Mats Molén - Vetenskap, ursprung och skapelse
Vetenskap, ursprung och skapelse

Av Mats Molén

Frågor om Bibeln

Föreslå gärna fler länkar, frågor och svar än dem jag föreslagit!

*********

- Om man vill ha demokrati, men inte tillåter andra åsikter
- Om man säger man skall tänka kritiskt, men inte tillåter kritik
- Om man talar om öppenhet, men inte vill låta någon berätta
Då är orden snart utan betydelse, då är sanningen snart långt borta, då kommer samhället, individen och allt annat snart att gå mot sin upplösning.

Men om orden får fortsätta betyda något, då kommer inte förtryck och diktatur att kunna ta över. Då kan sanningen och kärleken segra. Alla gillar inte det - för de har något att dölja. Det är för oss att välja om vi vill följa dem som inte törs eller vill, eller om vi vill välja att följa öppenheten.

Så - vilken väg väljer du?

MM

Om Bibeln och om Gud - frågor och svar

1. Introduktion - Bibelns grunder
2. Är Gud ond samt om ondskans problem
3. Historiska fakta
4. Jättar i Bibeln?
5. Kända (rock)musiker som blivit kristna eller sjunger om Gud

1. Introduktion - Bibelns grunder

Den här sidan handlar om olika kristna frågor. Eftersom undertecknad är kristen och det finns många frågor, vill jag försöka ge några svar, de flesta i länkar.

Hur det än är med vissa teologiska frågor, så måste den kristna tron bygga på grunderna i Bibeln. Andra diskussioner är "överbyggnader" på dessa grunder, ofta när det gäller "enskildheter" eller när människor inte vill acceptera grunderna.

Man måste t ex förstå att det finns generaliseringar och kulturella yttringar i Bibeln. Men, det betyder inte att det finns en mängd fel i Bibeln (andra än de tolkningsfel vi gör). Om precis varje sten skulle ha flyttats i Jerusalems tempel (Matt 24:2) - då skulle man inte idag hitta rester av muren där stenarna ligger på plats fortfarande. Att kvinnorna skulle tiga i församlingarna, och sedan fråga sina män när de kom hem - det berodde på den tidens kultur, dvs att kvinnorna då satt längst bak i samlingslokalerna och att de störde för mycket om de ropade till sin man när de inte hörde vad som sades. Den kulturen har ändrats idag.

Man måste förstå att vi bara är människor, så vi gör fel ibland. Hela Bibeln beskriver hur människor gör fel, vilket speciellt gäller de viktigaste personerna i Bibeln. (Förutom Jesus.) I detta sammanhang kan man därför nämna en sak som är lite kontroversiell även inom kristenheten - frågan om det kan ske under.

Här är ett problem med under:
a) Det finns riktiga under. Jag har själv sett det, helt odramatiskt, på ett avstånd av några decimeter, med bara tre mycket lugna personer närvarande, utan några "mystiska" händelser, suggestion eller höga rop. Det var typ bara 30 sekunder: "- Har du ont, sätt dig ner, Jesus gör denna person frisk - och nu är det bra". Tilläggas skall att personen som blev frisk inte trodde på det ... (I detta fall handlade det "bara" om ett ben som växte ut lite grann och blev någon centimeter längre.)
b) Det finns de som medvetet luras och säger att man blir frisk, i syfte att tjäna pengar eller att få makt över andra.
c) Det finns de som omedvetet luras - de vill bara tro så mycket, och sedan säger de att det har hänt fast det inte har gjort det.

Punkt c kan ofta bero på att vi människor har fel bild av Gud. Vi tror ibland att Gud är nästan som något slags jultomte eller en nallebjörn. Och, en del försöker "tro" på samma sätt som när de tränar idrott. Och - när det misslyckas så är man antingen en "syndare", eller tror/säger att "Gud finns inte" (eller att det är något annat). I detta sammanhang kan man nämna ett oerhört fantastiskt bibelord om tro och förväntan, bland många andra ord om detta i Bibeln. Jag tänker på beskrivingen om hur tre unga män säger att de inte bryr sig om Gud räddar dem eller inte - för vad som än händer vill de fortfarande höra till Gud och inte göra något emot honom. En sådan gudstro borde vi alla ha. Det är inte för att Gud inte kan, som det inte sker "trollerikonster på beställning". Vi kan inte veta allt, men det går att jobba och be för under (som man kan se exempel på i Bibeln). Men vad som än sker måste vi lita på Gud och inte börja göra saker som vi vet är dumma!

Oberoende av vilken tolkning man har av olika frågor - Gud har kallat oss att hjälpa andra och att berätta om räddningen. Men, ingen kan hjälpa alla. Och, bästa hjälpen är självhjälp. Vi skall alltså INTE bli som mammor och pappor, utan vi skall visa på en väg så människor själva kan hitta rätt. Men, i krisfall måste vi förstås vara som mammor och pappor. (Man måste dock akta sig så man inte blir utnyttjad, för då kan det i slutskedet bli värre både för dem som vill ha hjälp och för dem som hjälper.)

Bibelns grunder är följande:
Joh 3:16. Var och en - det gäller alltså dig också! (Se lite mer om det här.)
1 Tim 2:3-4. Gud vill att alla skall bli frälsta/räddade. Annars kan Gud inte vara kärlek, annars var det ingen idé för Gud att dö för oss. MEN - Gud tvingar sig inte på någon. Kärlek kan inte tvingas på någon.
1 Kor 13. Allt måste ske i kärlek. (Plus att vi människor inte kan förstå allt - i så fall vore vi själva Gud!)

<< Till startsidan

Sidor


Länkar


Ateistens hjälp att förbli ateist: När man förstår att det finns något mer - sätt in en symbol! Man får tro vad man vill, men denna tro skall inte presenteras som naturvetenskapliga fakta i våra läroböcker!

“Nästan alla skapelse­be­rät­telser innehåller en känsla av vördnad inför något större -­ en Gud eller Gudinna -­ och vi kan se dem som starka sym­boler för livets födelse och utveckling på jorden.”

Biologi Spektrum, Liber Utbildning AB, Stockholm 1995, sid 386.