Mats Molén - Vetenskap, ursprung och skapelse
Vetenskap, ursprung och skapelse

Av Mats Molén

Artiklar

Här kommer jag att publicera en del artiklar som varit publicerade i andra skrifter.

Hur gammalt är Nya testamentet?

Jag hör, nu och då, tankar om att Nya testamentet skrevs under en period av kanske flera hundra år, dvs långt efter att händelserna med Jesus skett. Och, då, menar man, hade berättelserna blivit uppblandade med hörsägner. De flesta teologer med lite kunskaper anser dock att inget i Bibeln t ...
[Klicka här för att läsa mer]

Svepeduken i Turin

Håll fanan högt! Den kristna tron bygger inte på om man har rätt i en viss fråga eller inte, utan om man tror på en Gud och vill ha en relation till denne Gud. Sedan kan man ha fel i allt annat. Men, den kristna tron bygger på att den är verklig, även om vi själva skulle tro fel ibland ...
[Klicka här för att läsa mer]

Facebook, Newton och skapelse-evolution

Inledning Jag deltog i en diskussion på facebook om skapelse-evolution. Denna diskussion initierades av att upphovsmannen till Newtonbloggen - Johannes Axelsson - skulle hålla föredrag i sin församling och inbjöd till att lyssna och/eller ställa upp i en debatt mot honom. Ingen evolutionist ...
[Klicka här för att läsa mer]

Biologibok med evolution

Biologibok med tro Kort recension av boken “Biology” (5:e upplagan), av Campbell, Reece och Mitchell (1999, 1175 sidor). Inledning Vid t ex Luleå lärarhögskola används boken “Biology” i biologi- och evolutionsundervisningen. Jag har av förklarliga skäl mest varit intresserad a ...
[Klicka här för att läsa mer]

Philosophy - York University

This is a “philosophical paper” required for all students at York University as a part of their M. Sc. in the early 1990ies. Some parts of the paper below only concerns my special research project, but other parts are more general philosophy. Some parts of the paper are very simple, because it w ...
[Klicka här för att läsa mer]

Ögats evolution

Evolutionisterna får allt sämre argument! De flesta tror nog på evolutionsteorin därför att de aldrig hört något annat. De vet dock sällan skillnaden mellan RIKTIG evolution (“mikroevolution”), som sker hela tiden, och de delar av evolutionsteorin som INTE bygger på experiment och ob ...
[Klicka här för att läsa mer]

Vad är vetenskap?

KORT OM: - VAD ÄR VETENSKAP? För att avgöra vad som skulle kunna kallas fakta, teori, hypotes, spekulation, tro eller fantasi, kan man använda sig av ungefär nedanstående frågor. 1. Vad kan man göra experiment och observationer på? Forskning där man kan göra experiment och direkta o ...
[Klicka här för att läsa mer]

Kortis

De motsägelser som finns mellan verkliga observationer av fossil samt proteiners/DNA:s uppbyggnad, i förhållande till evolutionsteorin, har framskapat ytterligare “exotiska evolutionsteorier” bland forskare. Den kanske senaste teorin är “biologisk big bang”. Det är en teori som inte ...
[Klicka här för att läsa mer]

<< Till startsidan

Sidor


Länkar


Ateisten presenterar sin tro som naturveten­skap­liga fakta i svenska läroböcker - och vi tror på det! Det är ju en faktabok! Men "utan riktning och mål" är bara en ateistisk tro.

“Evolutionens drivkrafter och orsaker är: ärftlighet, variation, mångfald, kamp, tid och adaption. Evolutionen har pågått alltsedan det första livet uppstod, den pågår idag och den saknar riktning och mål ...”

Biologi A (Bonniers 2000), för gymnasiet, sid 11.