Mats Molén - Vetenskap, ursprung och skapelse
Vetenskap, ursprung och skapelse

Av Mats Molén

Svepeduken i Turin

Håll fanan högt!

Den kristna tron bygger inte på om man har rätt i en viss fråga eller inte, utan om man tror på en Gud och vill ha en relation till denne Gud. Sedan kan man ha fel i allt annat. Men, den kristna tron bygger på att den är verklig, även om vi själva skulle tro fel ibland (eller ofta). I Bibeln kan man läsa t ex: “Om vi i detta livet hava i Kristus haft vårt hopp, och därav intet bliver, då äro vi de mest ömkansvärda av alla människor.”(1 Kor 15:19). Därför är sannings-sökandet en viktig del av det kristna livet - hur har allt kommit till, hur skall man tolka Bibeln, är min tolkning rätt?

Många kristna sysslar med apologetiska argument, sådant som inte står i Bibeln men som har koppling till Bibeln. Det gäller t e x skapelsefrågorna. Dessa frågor är viktiga för att se om det kristna budskapet är något “uppe i tomma luften” (som ateisternas spagettimonster och andra roliga fantasiförslag som inte finns), eller har en förankring i det verkliga livet och i den verkliga historien.

Just skapelse-evolutionsfrågan har visat sig vara den viktigaste när det gäller frågor om etik, sekularisering/väckelse och bibelsyn.1 Just därför håller våra “motståndare”, t ex ateister, oss noga under uppsikt. (Vi är dock inte motståndare till dessa personer eller ”motståndare”, utan vi älskar dem och ber för dem - men de är motståndare till oss). Varje förfluget ord eller dåligt argument återupprepas gång på gång av dem, trots att ingen tror så (längre), och andra argument förvrängs (många exempel finns på det - i Sverige främst genom föreningen Vetenskap och Folkbildning, humanisterna och Wikipedia). Och - det pågår en storskalig diskriminering av skapelsetroende.2

Just p g a av de senare problemen bör vi hålla fanan extra högt och vara extra försiktiga med vad vi presenterar. Och, vi skall alltid vara öppna för en (konstruktiv) diskussion (pröva allt, behåll det som är gott ..1 Tess 5:21).

Vi människor (både skapelsetroende/kristna och evolutionister/ateister ...) har nämligen lätt för att tro på “sensationer”, fantastiska saker som man tror ger det ultimata svaret - utan att alltid kolla hur väl dokumenterade dessa fantastiska saker är. Speciellt p g a dessa problem har den internationella skapelseföreningen CMI gjort en lista med argument man inte bör använda.3 Varje argument på denna lista är ju inte hel fel, men man menar att alla argument/fynd är så svaga/dåligt dokumenterade att man bör vara försiktig med dem eller inte använda dem alls. Det finns så många bättre argument. Undertecknad har t ex skrivit en lista med Megaargument,4 som visar vilka argument som är bättre att använda, så att man inte behöver ge sig in i långa detaljdiskussioner eller behöver kunna oerhört mycket om något, för att det skall bli något konkret resultat av en diskussion. (Sedan har ju en del personer “religiösa problem”, så för en del hjälper inga argument - där kan det behövas bara kärlek istället!) I Genesis har vi t ex tagit upp frågan om man hittat Noas ark - och visat att så inte var fallet (mest troligt går den inte att återfinna - den har nog inte blivit till fossil ...).5

En fråga som ofta tagits upp i skapelsesammanhang, är den om svepeduken i Turin, alltså det som anses vara Jesu svepning från när Jesus begravdes. Denna fråga har tagits upp i minst två skapelseföreningar i Norden, föreningar som INTE ville/vill att man skulle få kritisera fyndet (och, fyndet har även tagits upp av många, många enskilda personer). Den ena av dessa skapelseföreningar splittrades p g a att man inte fick kritisera, och typ 100 personer blev utan kristen hemvist för diskussioner om skapelse-evolution p g a detta. Så denna fråga behöver tas upp igen och igen. Här kommer jag INTE att gå igenom alla detaljer kring fyndet, utan främst det allra viktigaste - det som gör att man kan avgöra om fyndet är riktigt eller inte.

Svepeduken i Turin - inte originalet.

Gång på gång har kristna lagt ut information om att Svepeduken från Turin är den svepning som Jesus var inlindad i. Jag har i över 30 års tid sett diskussioner komma och gå om denna svepeduk. Det finns många intressanta aspekter, men det finns inget övertygande bevis för att detta är Jesu svepeduk. Även CMI har diskuterat denna fråga och lagt ut information på nätet som visar varför vi inte bör tro på denna svepeduk.6

Jag tänkte först inte på den viktigaste observationen när det gäller svepeduken, när frågan dök upp i “mitt närområde” i mitten av 1980-talet, utan jag såg då endast de detaljer som nämns kring fyndet. Detaljerna kring "fyndet" kan diskuteras fram och tillbaka, och vill man se några sådana detaljdiskussioner kan man bara gå in på svenska wikipedia.7

Men själva grunden för tolkningen som svepeduk faller på att bilden ser annorlunda ut än den borde.

Den viktigaste observationen om svepeduken är:

1. Bilden ser INTE ut som om en klädnad som skulle ha varit lindad runt en person - inte ens om den bara skulle varit löst svept kring en person. Den ser ut som en vanlig bild, som någon gjort i två dimensioner. Det finns inga förvrängningar på svepeduken, inga öron, ingen nacke etc. Och exewmpelvis håret verkar hänga löst. Ett tyg som lindats kring någon får många stora förvrängningar, när man breder ut det på en plan yta. Svepeduken från Turin har inga sådana förvrängningar. Detta gör att alla andra argument blir mindre viktiga, och bör förklaras utifrån det faktumet.

Alltså - om allt annat om svepeduken är rätt, så är bilden fel! Det spelar ingen roll om 1000 läkare eller miljoner forskare sett bilden - den är i alla fall totalt annorlunda än en bild som uppkommit om det legat någon inlindad i duken! (Om du har några som helst funderingar - täck dig med målarfärg och låt någon linda in dig i ett lakan ...)

Några övriga korta kommentarer:

2. Vad säger att tyget är förfalskat på 1300-talet, som en del menar? OK - det kanske är så - men det är svårt att veta helt säkert. Det är kanske en bild någon gjorde ca år 34 - med utgångspunkt från det som hände med Jesus? Alltså - ingen förfalskning utan ett konstverk. Detta förklarar varför det är rätt tyg, rätta pollenkorn i tyget, rätt plats för spikarna, rätt dödsposition osv, osv, osv. (Men många saker kring svepeduken kan förklaras bara med att det är ett tyg från mellanöstern, gammalt eller nyare.)

3. Man måste inte uppfinna röntgen eller fotografi, för att en bild skall framträda på en tygbit. Vi kan se bilder med röntgen av det mesta, trots att inte röntgenapparaten funnits så länge. Och - konstnären tänkte säkert inte på att bilden skulle se tredimensionell ut ca 2000 år senare. Den 3D-bild som verkar finnas kan t ex förklaras utifrån hur stort tryck man lagt på tyget, när man gjorde verket, eller att bilden utsatts för hög värme vid en brand. Större tryck (eller hetta) gör att färg kan fortplantas längre in i tyget, så det kan se tredimensionellt ut vid en viss typ av belysning. (Det finns skeptiker som lyckats återskapa en liknande bild, men det är mindre intressant.)

4. Man måste inte veta hur blodomloppet fungerar, för att detaljerna på svepeduken skall vara riktiga. Det räcker med att man har en människa som förebild. (Och, dessutom - det har länge funnits s k flagellanter - människor som lät sig piskas på samma/liknande sätt som Jesus.)

5. Man kan köpa 1000-tals leptoner idag, för typ 20 kr/styck (så länge man inte är turist - då blir det dyrare ...) - så det är inget problem att förklara att de finns med som avtryck på svepeduken.

Slutsats

Denna svepeduk kommer fram i kristen media (och andra media) gång på gång. Ingen vet var den kommer ifrån. Många tror det är Jesus svepeduk. Vi vet att svepeduken drar mycket folk till de platser där den ställs ut. Vi som kristna skall inte dyrka relikter.

De fakta som finns kring svepeduken visar inga tecken på att den varit lindad runt en människa. Utöver detta faktum är det övriga mest spekulationer som kan förklaras på olika sätt.

Att följa Skaparen innebär att man ibland måste förkasta sina favoritteorier. I detta fall kan man med enkel logik, och lite vetenskapligt kritiskt tänkande, se att teorin att svepeduken från Turin är den duk Jesus låg inlindad i, inte håller för en granskning.

Svepeduken är alltså ett argument som man inte ska använda i argumenteringen varför man ska tro på Bibeln därför att den inte påverkar Bibelns tillförlitlighet och därför att den är vetenskapligt tvivelaktig.

Speciellt vi som skapelsetroende måste hålla fanan högt och inte falla för att tro på “enkla lösningar”.

Mats Molén

1. Molén, M "När människan blev ett djur” (XP-Media 2005) och "Evolutionslåset" (XP-media 2004).

2. http://creation.com/discrimination-against-creation-scientists

3. http://creation.com/arguments-we-think-creationists-should-not-use

4. http://www.matsmolen.se/index.php?sida=27

5. http://old.genesis.nu/in3nity/Gen_1-00.pdf, http://creation.com/hong-kong-ark-fiasco, http://www.genesis.nu/2010/04/fragetecken-kring-pastatt-fynd-av-noas-ark/

6. http://creation.com/shroud

7. http://sv.wikipedia.org/wiki/Turinsvepningen

<< Tillbaka