Mats Molén - Vetenskap, ursprung och skapelse
Vetenskap, ursprung och skapelse

Av Mats Molén

Platt jord - flat earth - eller inte?

PLATT JORD - FLAT EARTH

En pastor ringde mig. Det verkar vara en epidemi bland ungdomar, att tro på en platt jord. Han var bekymrad. Skolorna har blivit sämre. I många kyrkor har man lämnat naturvetenskapen och gått mer på känslor. Då kan nästan vad som helst hända.

Den första delen, nedan är lite kortfattat vad en del tror på, samt mycket korta svar på NÅGRA av dessa frågor. Alla tror väl inte på allt det här, men det florerar i samma grupper/sammanhang. Nedanför den första korta listan finns det viktigaste beskrivet noggrannare och väl dokumenterat (med samma numrering).

TRO SOM PLATT-JORDARE HAR

1. Gravitation finns inte, utan det är någon form av undanträngande av massa.

Svar: Man kan mäta gravitation i laboratorier. Jag har själv gjort det. Man lägger kulor med olika vikter på ett känsligt instrument och får då fram dragningskraften mellan dem.

2. Jorden är platt. Vi är som i en kupa. Solen, stjärnorna och månen är mer som utsmyckningar och inte riktiga himlakroppar. Jordens yttersta gräns begränsas av is, det vi kallar Antarktis.

Svar: Man kan enkelt se att detta inte stämmer.

3. Vi har inte varit på månen.

Svar: Man har klippt bort delar från i videos med kända astronauter, så de verkar säga något som de faktiskt inte säger.

4. Säger Bibeln att jorden är platt?

Svar: Man lägger ut listor med bibelord som de som tror på en platt jord knappast orkar läsa igenom och analysera och därmed inte heller se sammanhanget. De flesta bibelord har inget som helst samband med jordens form.

Bara ett exempel från nutida språkbruk, hur man kan övertolka ord om man läser det alltför bokstavligt: Om man säger att man har en DRAGNING åt något, betyder det förstås INTE att det är en fysisk kraft som drar oss åt det hållet.

Liknande övertolkningar har gjorts av platta-jorden-anhängare, men då gäller det andra ord.

5. Under denna punkt finns fler länkar där man tar upp frågan med mer fakta.

Svar: Bara ytterligare fakta (se nedan).

6. Under denna punkt finns länkar där man ser vad som händer.

Svar: Du kan själv direkt mäta och se jordens form.

7. Slutsats - vad bör man göra.

Svar: Det finns viktigare saker!

(Tydligen tjänar någon pengar på detta med tron på en platt jord, då man erbjuds kryssningar. Men - folket är lurade, då skeppet navigerar med utgångspunkten att jorden är rund. Det måste skeppet göra - för annars kommer man fel. Länk

Inte ens kompasser fungerar på en platt jord. Se några som inte visste det, här.

****************

LÄNGRE SVAR, MED KÄLLOR:

1. Hur mäta gravitation.

* Experiment som mäter gravitation i laboratorium.

* Med hjälp av gravitation kan vi bestämma hur allt rör sig, t ex varför man faller fortare ju närmare man är jorden (förutom den vanliga accelerationen när man faller), varför alla planeter och stjärnor rör sig på ett speciellt sätt (om de varit “utsmyckningar” skulle de bete sig annorlunda) samt även allt annat - typ satelliter som skickar signaler över hela jorden. (Enklare beskrivning. Längre beskrivning.)

2. Jordens form.

* Jag har själv gjort undersökningar av vulkanisk aska från Antarktis, men har inte varit där själv.

* Oerhört många har flugit över eller åkt båt runt Antarktis. Det finns absolut inget som visar något annorlunda, än att det är en kontinent på samma sätt som t ex Australien.

* Inga vädersystem (inräknat nederbörd), havsströmmar och årstider skulle fungera om jorden var platt. Det krävs rotation som påverkar åt olika håll, dvs olika norr och söder om ekvatorn. Länk till en video med ett enkelt experiment som skulle kunna visa att jorden roterar kring sin axel (men, det fungerar bättre om du reser lite längre från ekvatorn ...). På en platt jord finns ingen ekvator (= cirkel runt jorden) och ingen rotation med krafter som verkar åt olika håll.

* Det finns flera länkar på Youtube, från flat-earth-grupper (du kan lätt hitta dem). Men, man kan inte bygga sitt liv på youtube-klipp som är datoranimerade, när filmer från innan man kunde göra bra datoranimationer visar andra saker. Man kan se jordens krökning speciellt bra från flygplan - det är inte buktiga rutor som blir buktiga när man kommer över en viss höjd (alla naturlagar om optik, ljusbrytning etc, fungerar alltid - även i flygplan). Man kan inte heller bestämma att en anonym person på youtube som sägs ha upplevt något, är fakta osv, osv, osv.

3. Månen.

Man visar ofta en video som anses förmedla att autronaten Buzz Aldrin säger att man inte varit på månen. Men man visar bara en bit av videon och har klippt bort sammanhanget. Aldrin berättar varför man inte farit till månen igen!

Här är hela intervjun med Aldrin, som man har klippt ur (vid ca 7 minuter).

Här är fakevideon från Flat Earth Society som bara är ett kort klipp. Men - youtube hade tagit bort den - så av massor av liknande fakes hittar jag inte just denna. Men, många skriver emot sådana saker på nätet, inklusive Aldrin själv.

Här är en kristen skapelsetroende astronaut, som många av mina vänner känner personligen. Han var den 8:e som gick på månen.

En till kristen skapelsetroende astronaut, men han var inte på månen utan bara i rymdstationen. Och en till länk om honom.

Det finns fler, men dessa två var vänner till mina kristna vänner!

Ytterligare ett par! (En finns bara i en länk i artikeln.)

4. Bibelord

Bibeln säger INTE “jorden är platt” - men om man väljer ut delar av bibelord och tolkar dem bokstavligt, fast det klart framgår att det är vanliga uttryck eller symboliskt, så kommer man lätt fel.

En del av bibelorden stämmer ju för allt och alla, vad man än tror om jordens form. Inget man behöver diskutera!

Jag tar bara upp ett par bibelord här. Många bibelord som de som tror på en platt jord tar fram, från sin lista med typ 200 bibelord (på engelska ...), handlar om vårt andliga liv och har ingenting med jordens form att göra. Listan gjordes av ateister på 1800-talet, för att driva med kristna. Tyvärr är de som tror på denna lista lurade, ungefär på samma sätt som om nazister gjort en lista om varför judar skall utrotas som judarna skulle älska, sprida vidare och tro är sanningen.

Ett bibelord som används, från denna lista är: “Han är den som tronar över jordens rund, och dess inbyggare äro såsom gräshoppor; han är den som utbreder himmelen såsom ett flor och spänner ut den såsom ett tält att bo inunder.”

Jordens rund kan betyda rund som en boll eller som en skiva - därom tvistar de lärde. Uttrycket är hur som helst ett poetiskt uttryck för att inbegripa hela världen, precis som när det på andra platser i Bibeln står om jordens fyra hörn. Dettta gäller hela sammanhanget och alla liknelser (eller metaforer) som används i denna text.

(Kolla även kommentarer och bild till denna vers.)

De som tror på en platt jord bygger alltså ofta på bibelord som är poetiska eller innehåller liknelser, som de sedan tolkar bokstavligt som en riktig beskrivning. Men, man måste läsa hela sammanhanget. Det gäller exempelvis Jobs bok, där man väljer ut vissa bibelverser från t ex kapitel 38, typ vers 13-14. Om man skall fortsätta med samma logik måste man ju tro t ex att det var en kvinna som födde fram havet ... Jag kan inte se att vers 13-14 kan tolkas ens som något med en platt jord ... Inte heller något annat bibelord.

Och vem satte dörrar för havet, när det föddes och kom ut ur moderlivet.

Så - var står det rakt upp och ner i Bibeln - "jorden är platt"? Ingen tolkning, inget orientaliskt uttryck, ingen poetisk beskrivning? Finns inte.

5. Extra länkar

Här är några andra som tagit upp frågorna, med mer fakta i vissa av länkarna. Länk 1. Länk 2. Länk 3.

Här finns enkla bevis som du kan kolla själv! Hoppa fram till bevisen, om du inte orkar läsa allt!

Hur de gamla grekerna räknade ut hur stor jorden är.

Hur man gör kartor, och varför det blir fel om man tror jorden är platt.

Om någon person INTE säger att jorden är rund eller en karta/avbildning INTE är rund, så betyder det INTE att den som säger detta eller som har gjort detta tror att jorden är platt! Det är dock ett vanligt argument som jag sett hos många som tror att jorden är platt: - “Oj - en platt karta, som visar att jorden inte är rund”.

Fenomen som tolkats som att jorden är platt är i bästa fall feltolkade, i andra fall faktiskt lögn från någon som först spred det. I annat fall måste man VISA att det samtidigt ÄR synvillor på ALLA platser på jorden, att det ALLTID är höga vågor MELLAN båtar och land (men aldrig just där man är ...) och att det alltid är dimma el dyl (fast man inte ser någon dimma ...!) vilket skulle hindra att man ser för långt. Men man visar i stället några enstaka youtube-klipp från de platser där man kan se hägringar eller där ljuset bryts i luften så man ibland kan se LITE längre. Det senare är ett helt normalt ljusbrytnings-fenomen och förklarar inte mer än kortare avstånd.

Och - vi har instrument som kan “se” hur långt som helst trots att det är dimma, t ex radar. Dessa instrument kan inte se längre än man kan se med en vanlig bra kikare, då jordens yta faktiskt kröks.

Och, alla som jobbar med mobiltelefoner måste utgå från att jorden är rund för att mobiltelefoner skall fungera - de fejkar väl också! Likaså allt som har att göra med satelliter.

De som tror på en platt jord visar även en film på okänd person på youtube, som vi inte vet något om, som sägs jobba på NASA, och som säger att på NASA förfalskar alla bilder på jorden så den ser rund ut.

Så - vi skall alltså tro på denne okände person, men samtidigt tro att de ca 10 000 som jobbar på NASA alla ljuger? Det blir många kristna som ljuger då också. Och, det innebär att USA betalar NASA för att photoshoppa bilder - deras enda uppgift på NASA, speciellt som man kan följa vad som händer i vissa satelliter i realtid! Och - likadant med alla rymdorganisationer över hela världen - en stor världsvid photoshoppande förening från alla folkslag och religioner!

Den ENDA som talar sanning är alltså snubben på youtube, plus ett antal följare till honom?

6. Länkar där man ser vad som händer just nu!

Man kan i realtid följa vad som sker i rymden.

Detta är lite info från en vän som jobbat med saker som KRÄVER att jorden är rund - t ex satelliter, GPS och mobiltelefoner.

Man kan se den internationella rymdstationen när den passerar över himlavalvet (OBS = himlavalvet är ett “kulturord” som inte har något med ett valv att göra!) och man kan se när den passerar över alla platser och checka tiderna mellan en överflygning och nästa.

Det är alltså bara att kolla själv att NASA inte ljuger!

GPS navigering bygger på att minst 3-4 satelliter skickar sina signaler och våra GPS mottagare bygger på att jorden är rund. All navigering - t ex med kompass, genom att mäta solhöjd, astronomisk navigation, kartor - båda de vanliga projektionerna men i synnerhet Mercators projicering - bygger på att jorden är rund. Om inte jorden är rund blir kartorna fel. Grekerna mätte jordens omkrets flera hundra år före Kristus genom att mäta solhöjden vid middag samma dag och tid på olika platser. Genom att man visste avståndet mellan dessa platser kunde man räkna ut jordens omkrets.

En av mina vänner jobbade personligen med programvara för att beräkna koordinater med tidiga GPS satelliter under slutet av 80-talet, då man kunde få ut mer exakta data ur GPS-mottagaren som var kopplad med serieport till datorn. Det skulle varit totalt omöjligt för någon myndighetskonspiration att bluffa kring detta

Här är länk till hur GPS fungerar.

Och - här är kartan som visar att jorden omöjligt kan vara platt, då ländernas storlek blir fel. Klicka på vilket land som helst, flytta det sedan till Afrika.

Eller - direkt.

*********************

7. Slutsats - vad bör man göra!

Riktiga saker!

När man håller på med naturvetenskap finns miljardtals fakta, riktiga saker man kan se och ta på, samt mäta.

Man skall inte hemfalla åt spekulationer som inte stämmer med verkligheten, som varken stämmer med Bibeln, vetenskapen eller observationerna när man granskar dem lite grann!

VILL DU GÖRA NÅGOT VIKTIGT I DITT LIV?

Då skall du inte syssla med tankar kring 1) en platt jord, att 2) vi inte landat på månen och diverse andra ogrundade konspirationsteorier. (Vissa “konspirationsteorier” är sanning, men inte det om jorden och månen ...)

Det om jordens form saknar förankring i Bibeln, förutom om man läser Bibeln mycket bokstavligt och långsökt där det klart framgår att det är poesi eller inte alls handlar om jordens form. Däremot finns några bibelställen som enkelt kan tolkas som att jorden är rund.

Om man inte tror vi varit på månen måste man först och främst förkasta massor av logik och observationer. Men - man måste även anklaga varmt kristna människor för att vara stora lögnare.

Vad kan man göra för viktigt?

a) Se på Sverige - så finns det massor att göra idag! Jobba med socialt arbete ihop med en bra kyrka, som inte jobbar för att folk skall tycka de är duktiga, som inte tar pengarna själva, och som inte har tappat tron på Gud mer eller mindre. I Stockholm kan man t ex arbeta med Klara kyrka, förutom många frikyrkor.

b) Det finns miljardtals fakta som talar emot att vi endast kommit till genom slump, tid och naturlagar. (När vi redan är skapade så påverkas vi dock av alla dessa tre faktorer.). Så - detta med skapelse hänger ihop mycket bra! Där kan man hjälpa till!

Addendum:

Ett av de starkaste bibelorden mot platta-jorden-tankar:

Så säger Herren:
Om himlen därovan kan mätas
och jordens grundvalar därnere
kan utforskas,
först då ska jag förkasta
hela Israels släkte
för allt de har gjort, säger Herren.

Om platta-jorden-tankar är riktiga, så har vi ju faktiskt redan mätt upp det - och då är förlåtelsen borta! Text med lite utläggning.

<< Till startsidan