Mats Molén - Vetenskap, ursprung och skapelse
Vetenskap, ursprung och skapelse

Av Mats Molén

Förlåt att du inte är kristen!

Det finns mycket som styr våra liv, en del som vi kan påverka och annat som vi inte kan påverka. Här är några grundläggande fakta och tankar om detta.

A. Ingen borde bygga sitt liv på något som inte går att kontrollera på något sätt. Men alla människor gör det i alla fall, mer eller mindre, för vi vet inte allt och vi tänker ofta fel. För att ha en grund för sitt liv borde man därför försöka ta reda på något som vi vet är bergfast, något som inte kan rubbas.1

B. Många människor vill ha makt, oberoende av hur de får makten. Det kan göras i t ex kyrkans, vetenskapens, politikens eller militärens namn. Ibland är det bara fråga om “lite” makt, som någon person får, ibland om mycket makt. I det första fallet kan det röra sig om t ex någon i en kyrka som gör fel, i det senare fallet kan det röra sig om diktaturer av olika slag. Det första kan göra oss oerhört djupt besvikna, ungefär som någon som bedrar vår kärlek, och det senare är ofta bara fruktansvärt och hemskt.2

C. Kyrkan har ofta varit feg när det gällt att ta ansvar och säga ifrån, ibland kanske i ett försök att vara "snäll", även om många människor som trott på Gud inte har varit fega. Kyrkan har ofta bara sagt “ja”, “kanske”, “har ingen åsikt” eller har varit helt tysta, när det borde varit så att kyrkan sagt nej. Det sistnämnda, att kyrkan säger ifrån, händer dock lite nu och då. Ett exempel var i Tyskland innan andra världskriget. Men sedan nazisterna redan 1937 fängslat ca 700 präster och pastorer, blev många av de andra mer medgörliga eller arbetade i det tysta. Även många andra gånger har kyrkan fått lida därför att den tagit ansvar eller bara för att man trott på annat sätt än majoriteten.a, b

D. Enligt ledande evolutionister är livet meningslöst och du finns inte ens - ditt liv är bara en illusion eftersom det i grunden bara är kemikalier och elektriska strömmar. Två exempel på detta är:

1. "Den själviska genen" "...ger människor sanningen om varför de existerar... Du finns till för ingenting ... Det finns inga högre syften med livet ..." (Sagt av den ledande evolutionisten och Oxfordprofessorn Richard Dawkins, i en intervju i "Omni" 12 (4), Jan 1990, sid 60-61).

2. "... den falska tanken att det är någon på insidan som bestämmer. ... Fri vilja, liksom den inre person som ´har´ den, är en illusion." (Från Blackmore, Susan "The meme machine", Oxford University Press 1999, sid 236. Richard Dawkins skrev förordet till denna bok och var förstås mycket positiv till innehållet.)

Man kan fråga sig vad det är för mening med att föra ut ett budskap om meningslöshet, när det hur som helst är meningslöst. Men många som gör det verkar ha blivit brända av religionen, av någon anledning. De reagerar därför ibland med närmast hat-liknande beskrivningar av speciellt kristen tro, där man ofta väljer ut de värsta exemplen på felaktigheter och sedan drar alla över en kam. Då gör man det åtminstone lätt för sig själv och slipper ta ställning. Att Stalin var ateist betyder ju inte att alla ateister beter sig som Stalin. Att en del som tror på Gud blir sekterister, betyder ju inte att alla som tror på en Gud beter sig på samma sätt.3

Förlåt att du inte är kristen!

Det viktigaste är att hitta en mening med livet, något som inte bara är en ego-tripp. Det är en verklig färd mot ett verkligt mål, det egentliga syftet med livet för varje människa. Och, då säger jag:
Förlåt att vi kristna inte har beskrivit verkligheten på rätt sätt, utan i stället har blandat vårt budskap med människotankar!

För - ...!

Rövaren på korset bad bara om en tanke från Jesus, när han erkänt att han gjort fel, och det accepterades fullständigt: "Jesus, tänk på mig, när du kommer i ditt rike." (Luk 23:42).

Är det så svårt att göra det??? Bara en aktiv tanke - inget mer.

Det finns ingenting att förlora men allt att vinna. Man behöver inte ha “känslor”, även om känslor är viktiga och styr oss på många sätt. Man behöver bara ta ett aktivt beslut.4 Detta gäller även om man själv har svårt att leva upp till det man tror måste göras (och det dessutom ofta är något helt annat man bör göra än det man själv eller andra har hittat på att man skall göra ...). Det är bara de som inte vill förlåta andra som kan ha svårt att själva ta emot förlåtelse (men man kan få hjälp med att få och att be om förlåtelse ...).

Ingen är tvingad att be om uppmärksamhet från Gud, och ingen tvingar dig att be om det. Det är en ren privat sak, inget som någon annan än Du kan göra, och ingen annan har med det att göra. Men - man behöver ju inte skämmas för det man tror, som en del gör. (En del försöker dock tvinga andra att byta åsikt, vilket är fel. Men, det sistnämnda är INTE samma sak som att diskutera olika åsikter och olika tro.)

Himlen ...

Så här beskrev en person meningen med livet:

Slutet? Nej, resan slutar inte här. Döden är bara en annan väg, en som vi alla måste gå. Den här världens grå regnridå dras undan, och allt blir till silverne glas. Och då ser du det. Vita stränder, och bortom dem, ett fjärran grönt land under en snabbt stigande sol.5

Detta kommer från Tolkien och lades i munnen på Gandalf, av filmmakaren, när staden Minias Tirith höll på att förstöras. Men - detta är vad även Bibeln handlar om, dvs att livet inte bara tar slut. Speciellt slutet av Bibeln, Uppenbarelseboken, handlar om detta och hur de som inte vill vara med själva får välja en mindre trevlig väg. Bibeln säger mycket klart att Gud vill att alla skall bli frälsta. Det är inte så att man “råkar” hamna fel utan alla måste ta ett seriöst beslut - annars skulle inte Bibeln handla t o m om att Jesus besökt dem som redan har dött, så att de får ta del av budskapet (1 Petr 3:19-20).

Fakta om verkligheten!

Grundläggande bergfasta fakta om verkligheten är:

1. Skapelse är den ENDA fungerande förklaringen till verkligheten, även om vi inte vet alla detaljer. (Se lite kort om detta här.)

Man kan enklast, utan någon som helst vetenskap, se hur skapelse stämmer genom att de som inte tror slutligen har a) filosofiska/religiösa argument, när de verkligen pressas att svara, b) att skapelsetroendes åsikter ofta förvrängs eller att man väljer ut det mest skumma och drar alla över en kam, och c) att många inte ens seriöst vill diskutera frågorna utan i stället diskriminerar och gör på alla sätt som man lärde sig i skolan att man inte får göra i debatter.

Rent naturvetenskapligt kan man enklast se att skapelse fungerar genom livets uppbyggnad och informationen/språket i DNA-molekylen, och hur kemiska reaktioner sker när det inte finns liv.

2. Bibeln stämmer med verkligheten, så långt man kan se (och med överseende att det finns olika tolkningar av mindre viktiga saker, förutom rena förvrängningar som en del gör). Därför har vi verklig frihet, men självklart frihet under ansvar.

3. Människor gör fel, så man kan inte bygga sitt liv på andras fel och brister. Man måste ha en egen väg och ta ett eget ansvar. Det sistnämnda är oftast svårast för oss människor. Glöm sedan inte förlåtelsen - annars skulle det inte fungera för någon av oss!

Slutsats!

Det finns ingen enkel väg för komplicerade varelser, som vi människor är. Och, vi är betydligt mer värdefulla än vad vi själva tror. Men, även om vi inte kan se alla slut, så kan vi i alla fall se åt vilket håll vägen bär.

För din egen (och andras) skull hoppas jag att Du väljer och inte bara följer strömmen! Det som är "i strömmen" kan vara rätt i sig. Men bara för att man "råkar" vara just där, "i strömmen", betyder det inte att man själv kommer rätt. Man måste ta ett eget seriöst beslut för sitt liv först.

Med vänliga hälsningar

Mats Molén

För ytterligare kontakter och frågor, ta en första kontakt genom kontaktsidan på Förhistoriska Världen eller gå till www.genesis.nu.Noter:

1. Påståendet att “allting är relativt” fungerar inte därför att det motsäger sig själv. Om allt skulle vara relativt, så vore ju just detta påstående också relativt, och då kan det inte var sant. Det måste alltså finnas absoluta sanningar, men dessa sanningar kan vi sedan se lite olika på - ungefär som att blinda personer känner olika saker om de undersöker endast var sin liten del av en elefant. (Åter till texten.)

2. Det finns, förstås, alla möjliga “övergångsformer” och kombinationer mellan dessa “ytterligheter”, men det handlar om att vilja ha makt för sin egen skull även om man kallar sig “folkets välgörare”. (Åter till texten.)

3. En sekterist kan definieras som någon som inte vill diskutera sin tro och som vill hindra att ens någon diskuterar denna tro. Många människor beter sig därför sekteristiskt (även om de inte är medlemmar i någon religiös/filosofisk organisation) och detta beteende kan på olika sätt skada andra. (Åter till texten.)

4. Se lite tankar om aktiv/passiv fri vilja på VoF). (Åter till texten.)

5. End? No, the journey doesn´t end here. Death is just another path, one that we all must take. The grey rain-curtain of this world rolls back, and all turns to silver glass, and then you see it. White shores, and beyond, a far green country under a swift sunrise. Se Youtube (Åter till texten.)

<< Till startsidan

Sidor


Länkar


Problemet i dag är att många forskare som håller på med jordens historia ofta inte längre är intresserade av att söka verkligheten. De vill i stället att man skall utgå från att deras tro är sanning och vetenskap. Det är svårt att bli mer ovetenskaplig än så!

"Även om alla fakta pekar mot en intelligent skapare, är en sådan hypotes utesluten från vetenskapen därför att den inte är naturalistisk."

Todd, S C biolog vid Kansas statliga universitet, Nature, vol 401, 1999, sid 423.