Mats Molén - Vetenskap, ursprung och skapelse
Vetenskap, ursprung och skapelse

Av Mats Molén

Dan Larhammar förvillar mest i förvillardebatten

I dag pågår en diskussion om vårt ursprung som ofta är aggresiv. Professor Dan Larhammar, Uppsala universitet, är en av dem som givit sig in i debatten mest av alla. I artiklarna nedan finns fakta om Larhammars “utnämningar” i detta sammanhang, samt diskussioner kring undertecknads bok “Vårt ursprung?”.

Undertecknad, samt de flesta andra som jobbar med ursprungsfrågor, diskuterar gärna med dem som har andra åsikter än vad de själva har. Men ibland är det svårt att få en diskussion att fungera, när ens egna åsikter förvrängs mer eller mindre. I en diskussion är det bäst om man kan vara överens om vad den andre tror och varför man tror så. I det fall som diskuteras här nedan är det till stor del inte så, och därför måste frågorna redas ut noggrannare.

Dan Larhammar påverkar många människor så att de inte vill diskutera, både dem som egentligen är öppna och vill diskutera, samt dem som inte vill diskutera. Även de flesta ateister är faktiskt öppna för att diskutera dessa frågor. Men, med den desinformation som Larhammar sprider är det svårt för många att ta upp ursprungs­frågorna på ett seriöst sätt. Det är en viktig anledning till att denna hemsida kommit till - öppenhet och diskussion.

År 2001 “utnämndes” undertecknad till “Årets förvillare” av Föreningen Vetenskap och Folkbildning. Dåvarande ordföranden i denna förening, professor Dan Larhammar, motiverade beslutet. “Utnämningen” grundar sig på att Larhammar skrivit ett brev med kritiska kommentarer till boken “Vårt ursprung?”, den 3/6 1996. Larhammar ansåg att undertecknad inte ändrat de “fel” som han påtalat, innan den 4:e uppdaterade upplagan av denna bok publicerades, och därför har undertecknad stämplats som “förvillare”.

Tro inte bara på auktoriteter!

Man bör dock inte åtgärda “fel” endast grundat på auktoritetstro. Den motivation för förändringar som Larhammar framförde i sitt brev 1996 var nämligen mest hans egna åsikter och tolkningar. Det bör finnas hänvisningar till vetenskapliga rapporter som visar eventuella fel och brister, innan man ändrar något rent faktamässigt. Undertecknad gjorde trots det en del ändringar i boken, i förhoppningen om att Larhammar bättre skulle förstå de ståndpunkter som fanns där.

Larhammar fick ta del av dessa uppdateringar och gav den 23/5 2000 bl a följande kommentar, per mail: “Jag kommer knappast att ge dina missförstånd någon prioritet under den närmaste månaden, men om du kan vänta till i juli kanske jag kommer att reda ut ytterligare några av dem åt dig”. I ett tidigare mail av den 7/12 1999 skrev Larhammar: “Kommer den nya upplagan att beskriva evolutionen som en förklaring till vårt ursprung?”


Larhammar var förvarnad – så “utnämningen” är fel bara utifrån detta.

Larhammar var således förvarnad att det skulle komma en ny upplaga, och han hade flera månader på sig att ge eventuella korrigerande kommentarer. Så, själva grunden för “utnämnadet” är att jag inte trott på Larhammar i blind auktoritetstro – dvs jag har inte trott på evolutionen på samma sätt som han gör. Jag har ändrat där det varit fel, men inte bara för att någon har trott annorlunda. Det finns många, många faktaböcker där man inte ändrat, eller ens har velat nämna alternativa förklaringar, trots att många fel har påtalats. Det gäller t ex Föreningen Vetenskap och Folkbildning och dess ordförande (se mer nedan).

Många tror på Larhammar som auktoritet – därför måste man ta upp detta igen.


Många verkar tro på Larhammar, eftersom han ändock är en auktoritet. Hans åsikter används ofta som ett argument i diskussionerna om vårt ursprung, för att försöka hindra att man ens tar upp frågan till kritisk granskning. Därför måste man ta upp de påståenden som Larhammar gjort, om det jag/skapelsetroende anses ha gjort “fel”, för att inte diskussionen skall stoppas av auktoritetstro. Jag kan tyvärr inte hjälpa om Larhammar, i de följande artiklarna, får lida för sitt sätt att argumentera. Han har haft många år på sig att ändra sitt sätt att diskutera. Ännu så länge verkar han dock vilja stanna kvar i sitt elfenbenstorn. Han vägrar att kalla sina egna tolkningar för något annat än vetenskap, även dem han gör utifrån sin egna religiösa ateistiska tro.

De argument som finns nedan följer upplägget på Föreningen Vetenskap och Folkbildnings hemsida, antingen artiklarna publicerats i tidskrifter eller inte. Det som tidigare kom upp på en Google-sökning på “Mats Molén” stämmer annars ganska bra med verkligheten. Där stod, rakt upp och ner:
Föreningen Vetenskap och Folkbildning
Till Årets förvillare 2001 utsågs Mats Molén för hans förnekande av ... Dan Larhammar


Ja – det är inte någon vetenskap som undertecknad förnekar, utan det är de åsikter och i detta fall även den ateistiska tro som Larhammar (och många andra) vill presentera som vetenskapliga fakta.

Se många fler kommentarer i artiklarna/inläggen nedan. Inläggen nummer 2f, 3b och 4b rekommenderas, för den som har ont om tid.


Mats Molén

Debatt om biologin hos Mats Molén
1 a) Dan Larhammar: Mats Moléns missförstånd, Folkvett 1/1998. [Kritisk recension av upplaga tre av Vårt ursprung?]
1 b) Svar, ord för ord, till denna artikel, av Mats Molén
2 a) Dan Larhammar: Missförstånd och lögner. [En uppdaterad recension av Vårt ursprung? Artikeln har i något nedkortad version publicerats i Folkvett 1/2002.]
2 b) Mats Molén: Missförstånd och lögner?
2 c) Dan Larhammar: Svar till Mats Molén: Felaktiga och inaktuella citeringar.
2 d) Mats Molén: “Slutreplik” till Dan Larhammar.
2 e) Dan Larhammar: Slutreplik till Mats Molén: Nya lögner och fler vilseledande citeringar
2 f) Mats Molén: Slutreplik som refuserades av Folkvett och därför publicerades på Genesis hemsida.

Information om kreationisternas argument kring rudimentära organ
3 a) Godfried Roomans: Granskning av kreationisters förnekanden av rudimentära organ.
[Roomans är professor i medicinsk ultrastrukturforskning vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet. En inledning har skrivits av Dan Larhammar.]
3 b) Svar till artikeln av Roomans och inledningen av Larhammar

Sammanfattning av debatten

4 a) Dan Larhammar: Sammanfattning av kritiken mot Mats Moléns bok "Vårt ursprung?".
4 b) Svar, ord för ord, till Dan Larhammars sammanfattning, av Mats Molén.

PS. På VoF:s henmsida har man tagit bort de flesta debattinlägg. Men, de finns länkade från Johan Karlssons ateist-sida, för dem som vill kolla dem!

Där finns även länkar till en debatt om jordens ålder med undertecknad, som är mer seriös. MEN - svaren utifrån uniformismen håller tyvärr (för evolutionister ...) inte, vilket visas i de olika inläggen.

<< Till startsidan

Sidor


Länkar


Detta är ett vanligt exempel på hur fritt aggresiva ateister får uttala sig. Ingen ödmjuhet här inte!

"Evolutionen är inte en teori utan ett faktum! Många blir upprörda av ett sådant påstående. Det gäller dem som vill se jorden som ett verk av en Skapare ungefär som en klocka är ett verk av en urmakare. Men Darwin och Wallace har visat oss att det inte är så - nu har vi en mer övertygande och mänskligare upp­fattning."

Carl Sagan 1982 "Tema Kosmos".