Mats Molén - Vetenskap, ursprung och skapelse
Vetenskap, ursprung och skapelse

Av Mats Molén

Facebook, Newton och skapelse-evolution

Inledning

Jag deltog i en diskussion på facebook om skapelse-evolution. Denna diskussion initierades av att upphovsmannen till Newtonbloggen - Johannes Axelsson - skulle hålla föredrag i sin församling och inbjöd till att lyssna och/eller ställa upp i en debatt mot honom. Ingen evolutionist ville ställa upp i en debatt, men föredraget väckte upprörda känslor långt innan det hölls, med nu över 3000 inlägg på facebook (i olika trådar under inbjudan/reklamen om föredraget). Någon “kritisk” dök dock upp i kyrkan och spelade in föredraget i smyg och lade ut det på nätet. (Nu ligger dock en bättre inspelning av Axelssons föredrag ute på nätet: Nr 1 Nr 2.)

Senare ställde dock humanisternas ordförande i Umeå upp - forskningsingenjör Lars Nilsson. Debatten var intressant. Axelsson nämnde mest fakta från den vetenskapliga litteraturen och Nilsson sade mest - typ - något i stil med att Axelsson startade i Bibeln.

Faktaartiklar som motsäger skapelsetroende och är för evolutionsteorin http://apotekutanrecept.se/propecia/

Jag fick två hänvisningar till rena faktaartiklar i denna ovan nämnda facebookdebatt (förutom “hundra” hänvisningar till Talkorigins ...), som jag här nedan refererar och kommenterar.

Det som i diskussionerna kommenterades med att man inte behöver läsa skapelsetroendes alster därför att de är felaktiga eller lögner, eller att man inte behövde ge några källhänvisningar till sina åsikter för att "alla" tror så, eller att man inte ville ändra sig (det sistnämnda säger man ofta inte rakt ut ...), eller att man hade rättighet att misskreditera dem som har andra åsikter än man själv har - osv, el dyl - det gav inget till konstruktivt till diskussionerna, så det behöver knappast någon kommentar. Men, dessa två artiklar (nedan) kan leda till en konstruktiv diskussion!

Artikel 1

Den följande artikeln är från en konstruktiv kommentar från debatten på facebook:

Boudry, M, Blancke, S och Braeckman, J Irreducible incoherence and intelligent design: a look into the conceptual toolbox of a pseudoscience, The Quarterly Review of Biology, vol 85, no 4, dec 2010, sid 473-482.

Tonen i denna artikel är inte speciellt respektfull, men dock bättre än i Facebook-diskussionen. Artikeln kritiserar själva begreppet och definitionen av intelligent design. Artikeln försöker även visa att det inte finns något sådant som är “irreducibelt komplext”. Det som är “irreducibelt komplext” brukar betyda att det är så komplext och består av så många samverkande delar, att det inte kan ha utvecklats på naturlig väg utan en intelligens/skapare som hjälper till. Men - definitionen är egentligen något annorlunda (se nedan, det i fetstil).

Jag jobbar inte själv med intelligent design, så jag använder inte den definition ID-folket har - dvs att “om man tar bort en del av något komplext och det slutar fungera - då måste det vara designat/skapat”. Vi vet att många saker i kroppen (eller - hos levande organismer) fungerar även om man tar bort något, men det kanske fungerar sämre. Det finns dessutom ofta “säkerhetsanordningar” i kroppen som tar över funktionen om något “havererar” (en sådan konstruktion är verkligen design - förplanering till om något skulle sluta fungera!). Och, man kan enkelt se att samma “användningsområde” hos olika organismer (typ - äta, se, gå, känna osv) finns löst på olika sätt, mer eller mindre komplicerat (eller - åtminstone annorlunda - man kan ofta diskutera vad som är mer komplext). Det är inga problem att se sådant i naturen - det finns överallt! Sådant tas även upp artikeln i fråga, så där har evolutionisterna rätt. Men - bara för att man kan se saker som förstörs eller fungerar på olika sätt, så har man INTE förklarat hur det från början uppkommmit med evolution. Detta är ett logiskt feltänk i artiklen i fråga. I detta senare fall hänvisar de bara till “just so stories”.

Det viktiga är ju att se hur något uppkommer - kan man förklara det, då är det ett tecken på evolution (om det sker på naturlig väg, vill säga). Detta är “grundproblemet” både för skapelsetroende och evolutionister, men på lite olika sätt. Evolutionster har haft 150 år på sig, med närmast obegränsade ekonomiska resurser - och vad har de åstadkommit i den frågan - INGENTING! De har upptäckt många saker som går emot definitionen av intelligent design, många saker som förändras som kan kallas mikroevolution, många intelligent konstruerade datoranimationer (eller enklare teckningar) av t ex ögats upkomst som inte är kopplade till genetiken (program som är gjorda av ganska intelligenta designers), osv, osv, osv. Men - man har aldrig lyckats förklara hur något komplicerat uppkommit från början. I detta fall har man en del indikationer och resonemang, men mest bara stark tro och “just so stories”. Här är alltså svaret NOLL!

Designtanken är annars en vanlig arkeologisk tanke. Arkeologer använder den logiken varje dag i sin forskning - annars skulle de få lägga ner hela sitt forskningsområde. De ser t ex en sten och funderar på hur den kommit till - varför ser den ut som den gör? Ibland kan det vara svårt, och ibland kan de ta fel - men tanken om design fungerar bra. Man kan dock inte se designern i fråga, men utgående från erfarenhet föreslår arekologer oftast en intelligent skapare som kallas människa. Om vi ser något superdesignat, och inte ser skaparen, så kan vi anta att det är en superintelligens bakom. Man behöver INTE se varje mutation, varje förändring i naturen, vad som händer under varje tidsepok, varje populations storlek - som en ID-forskare nämner och som rättmätigt kritiseras i artikeln. Så fungerar inte mycket inom framförallt den biologiska vetenskapen. Det skulle behövas en superdator till varje enskild organism, för att dokumentera det - om ens det hjälper! Dock - när vi vet att det behövs en superdator, så kan vi börja ana design redan här - om än inte dra någon direkt slutsats från det.

I artikeln misstolkar de tre författarna även hur man skall tolka fossilfynd. De använder en tolkning som jag inte sett att någon seriös skapelsetroende forskare gjort - utan det verkar vara något som evolutionister har hittat på själva för att misskreditera skapelsetroende. Om man hittar ett nytt fossil, sägs det skapa TVÅ gap i evolutionen, ett innan och ett efter fossilet, i stället för att det bara var ett större gap från början. (Jag har dock inte läst så mycket skapelselitteratur, så det kan ju hända att någon “kreationist” argumenterat på det dumma sättet någon gång.) Ibland är det så när man hittar fossil inom t ex hästgruppen att man stänger “gap” (vilket jag inte ens skulle kalla gap ...), men ofta är det i stället något helt nytt som inte passar in när man försöker bygga “släktträd” - det är alltså en ny gren som ger fler motsägelser inom evolutionsteorin (förutom när fyndet presenteras i de första preliminära vetenskapliga rapporterna och i den populära “litteraturen” som Talkorigins, i TV o dyl).

Som en kort sammanfattning, och som ett “motsatt-citat” till vad evolutionisterna i artikeln skrev (de skrev alltså ungefär samma sak som jag skriver här, men om “kreationister” i st f om evolutionister): Evolutionister kommer hela tiden upp med nya “bevis” för sin tro, och när de inte håller längre byter de bara “bevis”. Så har de gjort i över 150 år, och - eftersom “en del” evolutionister har religiösa åsikter så kan de inte överge sin teori så lätt.

Artikel 2

Den andra artikeln jag hänvisades till var följande:

Bridgham, J T, Carroll, S M och Thornton, J W Evolution of hormone-receptor complexity by molecular exploitation Science, 312, 97-100 (2006) DOI: 10.1126/science.1123348

Denna artikel var mycket intressant och hade klara faktabeskrivningar, i motsats till ovanstående artikel.

Genom enkla förändringar kunde man ändra en hormonreceptor så den blev till en annan hormonreceptor. Forskarna tolkade resultatet som att det här även skett genom evolution. Eftersom “forntida evolution” är historisk vetenskap, så kan man ju inte veta exakt vad som verkligen hänt - men de visade på ett mycket enkelt sätt att förändringarna verkligen kan ha kommit till genom evolution.

Så här skrev de:

Our findings demonstrate that the MR-aldosterone partnership evolved in a stepwise fashion consistent with Darwinian theory, but the functions being selected for changed over time

Och - det är som sagt - rätt! De har inte visat att det verkligen har hänt (ingen var ju där - men samma problem gäller förstås all forskning om “forntiden”) - men de har visat att det kan ha hänt! Och - ja - det är ett perfekt bevis på evolution!

Sedan kommer förstås några men ...

Till att börja med: Jag behövde inte skriva det följande själv utan kan citera direkt från artikeln - för det är också helt rätt:

But virtually all molecules can and do participate in more than one process or interaction.

Kemikalier är kemikalier. De kan påverka varandra på olika sätt. I denna artikel beskrivs tre olika hormoner som styr två receptorer (eller tre - en "ancestral"), mer eller mindre bra (ett hormon fungerade inte med en receptor). Genom att i laboratoriet göra två enkla mutatíoner fick de fram de förändringar som behövdes - mycket elegant!

Sedan hade forskarna en tolkning att det skedde en genduplikation för mer än 450 miljoner år sedan, som förstås är spekulation men inte biologiskt/kemiskt omöjligt - genduplikationer sker “hela tiden” i naturen:

After the duplication (> 450 million years ago) that produced GR and MR, only two substitutions in the GR lineage were required to yield two receptors with distinct hormone-response profiles.

Men - det följande är problemet som forskarna inte löste (och inte heller hade för avsikt att lösa) - som evolutionister måste lösa. De visade på ett mycket bra sätt, hur enkla förändringar kunde ge olika "biokemiska" resultat. MEN - de visade inte alls hur något komplicerat kommit till - varken "ur-receptorn" eller "ur-enzymet" som behövdes för att den kemiska processen skulle fungera. Alltså - de viktiga komplicerade grundläggande kemiska föreningarna - dem utgick man från att de redan fanns. Att man sedan på experimentell väg kan göra mindre förändringar - förändringar som även kunnat ske i naturen - det är något annat. Det finns många, många exempel på sådana förändringar i naturen!

Så - kan man starta med det som redan är komplicerat, “ur-molekylerna”, så nog kan man ändra det alltid!

Slutsats

Evolutionsforskare har rättmätigt kritiserat ID-rörelsen och på ett elegant sätt visat hur evolution kan förändra biokemiska system. Men, de har inte visat någonting om hur komplicerade saker uppkommit, utan hänvisar då till ”just so stories”.

<< Tillbaka

Sidor


Länkar


Ateistens hjälp att förbli ateist: När man förstår att det finns något mer - sätt in en symbol! Man får tro vad man vill, men denna tro skall inte presenteras som naturvetenskapliga fakta i våra läroböcker!

“Nästan alla skapelse­be­rät­telser innehåller en känsla av vördnad inför något större -­ en Gud eller Gudinna -­ och vi kan se dem som starka sym­boler för livets födelse och utveckling på jorden.”

Biologi Spektrum, Liber Utbildning AB, Stockholm 1995, sid 386.