Mats Molén - Vetenskap, ursprung och skapelse
Vetenskap, ursprung och skapelse

Av Mats Molén

Hur gammalt är Nya testamentet?

Jag hör, nu och då, tankar om att Nya testamentet skrevs under en period av kanske flera hundra år, dvs långt efter att händelserna med Jesus skett. Och, då, menar man, hade berättelserna blivit uppblandade med hörsägner. De flesta teologer med lite kunskaper anser dock att inget i Bibeln tillkommit efter ca 170 e Kr, så det här med flera hundra år är mer som en populär myt.

Men - när skrevs då Nya testamentet?

I Bibeln nämns att Jerusalems tempel SKALL förstöras (Matt 24:2, Mark 13:2, Luk 19:44, 21:6). Detta hände också, år 70 e Kr, och var en oerhört viktig händelse i judarnas historia. Det var en händelse som säkert skulle ge avtryck i alla möjliga skrifter. MEN - inte i någon bok i Nya testamentet nämns det att Jerusalems tempel har blivit förstört. Det finns inte ens några antydningar om det. Alltså - då kanske vi här har ett bevis på att alla nytestamentliga böcker skrevs ner innan år 70 e Kr?

Stefan Gustavsson (http://www.stefangustavsson.se/) gav mig ett tips på en mycket väl meriterad s k liberalteolog, dr John A T Robinson (1919-1983), som skrivit en bok om detta. Dr Robinson skrev själv att han fick idén om att alla bibelböcker skrevs innan år 70 e Kr, när han märkte det inte nämndes på någon plats att Jerusalems tempel hade förstörts. För att göra en lång historia kort - Robinson visar i sitt verk att det är ganska troligt att alla bibelböcker i Nya testamentet skrivits innan år 70 e Kr, inklusive Uppenbarelseboken. Samtidigt visar han att andra kristna skrifter, från senare tid, nämner Jerusalems förstörelse. Händelsen var alltså viktig även för kristna.

Så - tror du på en gammal Bibel, äldre än år 70 e Kr, är du i fas med seriös teologisk vetenskap!

Källa:
John A T Robinson “Redating the New Testament”, 2000.

<< Tillbaka

Sidor


Länkar


Ateisten presenterar sin tro som naturveten­skap­liga fakta i svenska läroböcker - och vi tror på det! Det är ju en faktabok! Men "utan riktning och mål" är bara en ateistisk tro.

“Evolutionens drivkrafter och orsaker är: ärftlighet, variation, mångfald, kamp, tid och adaption. Evolutionen har pågått alltsedan det första livet uppstod, den pågår idag och den saknar riktning och mål ...”

Biologi A (Bonniers 2000), för gymnasiet, sid 11.