Mats Molén - Vetenskap, ursprung och skapelse
Vetenskap, ursprung och skapelse

Av Mats Molén

Hur gammalt är Nya testamentet?

Jag hör, nu och då, tankar om att Nya testamentet skrevs under en period av kanske flera hundra år, dvs långt efter att händelserna med Jesus skett. Och, då, menar man, hade berättelserna blivit uppblandade med hörsägner. De flesta teologer med lite kunskaper anser dock att inget i Bibeln tillkommit efter ca 170 e Kr, så det här med flera hundra år är mer som en populär myt.

Men - när skrevs då Nya testamentet?

I Bibeln nämns att Jerusalems tempel SKALL förstöras (Matt 24:2, Mark 13:2, Luk 19:44, 21:6). Detta hände också, år 70 e Kr, och var en oerhört viktig händelse i judarnas historia. Det var en händelse som säkert skulle ge avtryck i alla möjliga skrifter. MEN - inte i någon bok i Nya testamentet nämns det att Jerusalems tempel har blivit förstört. Det finns inte ens några antydningar om det. Alltså - då kanske vi här har ett bevis på att alla nytestamentliga böcker skrevs ner innan år 70 e Kr?

Stefan Gustavsson (http://www.stefangustavsson.se/) gav mig ett tips på en mycket väl meriterad s k liberalteolog, dr John A T Robinson (1919-1983), som skrivit en bok om detta. Dr Robinson skrev själv att han fick idén om att alla bibelböcker skrevs innan år 70 e Kr, när han märkte det inte nämndes på någon plats att Jerusalems tempel hade förstörts. För att göra en lång historia kort - Robinson visar i sitt verk att det är ganska troligt att alla bibelböcker i Nya testamentet skrivits innan år 70 e Kr, inklusive Uppenbarelseboken. Samtidigt visar han att andra kristna skrifter, från senare tid, nämner Jerusalems förstörelse. Händelsen var alltså viktig även för kristna.

Så - tror du på en gammal Bibel, äldre än år 70 e Kr, är du i fas med seriös teologisk vetenskap!

Källa:
John A T Robinson “Redating the New Testament”, 2000.

Nyare fynd visar att Jesus var känd långt tidigare! "Does the Nazareth Inscription prove the resurrection of Christ. The answer to that question is no. But what it does prove is that the story of the resurrection of Christ was already well known very early, even to the Emperor Claudius in ca. 41 A.D. This fact clearly proves that the story of the resurrection of Christ was widely known almost immediately after His crucifixion."

Källa: THE NAZARETH INSCRIPTION: PROOF OF THE RESURRECTION OF CHRIST?, https://biblearchaeology.org/research/new-testament-era/4658-the-nazareth-inscription-proof-of-the-resurrection-of-christ

Pdf: https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fbiblearchaeology.org%2Fimages%2FLiens-Images%2FTHE-NAZARETH-INSCRIPTION-PDF-version.pdf

<< Tillbaka

Sidor


Länkar


Ateistens hjälp att förbli ateist: När man förstår att det finns något mer - sätt in en symbol! Man får tro vad man vill, men denna tro skall inte presenteras som naturvetenskapliga fakta i våra läroböcker!

“Nästan alla skapelse­be­rät­telser innehåller en känsla av vördnad inför något större -­ en Gud eller Gudinna -­ och vi kan se dem som starka sym­boler för livets födelse och utveckling på jorden.”

Biologi Spektrum, Liber Utbildning AB, Stockholm 1995, sid 386.