Mats Molén - Vetenskap, ursprung och skapelse
Vetenskap, ursprung och skapelse

Av Mats Molén

Mer om ondska i Gamla Testamentet

Det är populärt bland en del ateister att klippa och klistra speciellt GT-citat från Bibeln som de hittar i listor på ateistiska sajter. Många verkar dock inte själva ha läst Bibeln mycket mer än just det som står i deras “egna” listor. En populär sida kallas “The thinking atheist” (men man kan fråga hur mycket det tänks ...) 1

När man jobbar med gamla texter måste man se dem i sitt historiska och kulturella sammanhang, vilket förstås även gäller Bibeln. Det som vi har svårt att förstå, var kanske på den tiden mycket enkelt och helt naturligt att förstå, men hade kanske också en annan betydelse (ungefär som att det finns stora skillnader mellan olika kulturer idag).

Judarnas “smålagar”, som många har svårt att förstå, i motsats till de 10 grundläggande budorden, verkade vara mer för att visa att det var något allvarligt man gjorde. En del av dessa lagar var speciellt anpassde till folk som lever i öknen (under ökenvandringen), men många var till för att de skulle skilja ut Israel från de hemskheter folken runtomkring gjorde (folken runt det forntida Israel hade dessutom ofta ännu värre lagar, om de ens hade några andra än att de skulle lyda härskarna - se antydan i t ex 3 Mos 20:23). Om dessa “smålagar” följts till punkt och pricka, som vi läser dem “bokstavligt” utifrån vår kulturella förståelse, som vi gör med våra egna lagar, hade nog inte en enda människa överlevt i Israel!

Men helt kort följer här några klipp som jag fick från en ateist samt den personens kommentarer. (Observera att personen i fråga inte känner till hur man förkortar bibelböckerna.)


"Kanske några uppdateringar där gud inte förespråkar att det är okej att slå sin slav/ slavinna så länge de inte "dör förrän efter några dagar" (2 mose 21:20-21)"
Kommentar: Var står det att Gud säger att det är OK att slå sin slav? Vi känner hur som helst inte till hela sammanhanget. Och - vill man ha mer liknande (som tydligen denna person inte läst ...), så står det många andra saker, t ex “Den som slår sin fader eller sin moder, han skall straffas med döden” (vers 15). Då kan man börja fundera om det inte också ligger något djupare i texten än vad en normal-västerlänning förstår. Alla barn slår förmodligen sina föräldrar någon gång, t ex när de är små och man försöker klä på dem ...

"Det är helt okej, och det enda rätta, att döda homosexuella (3 mose 20:13)"
Kommentar: Riktigt så står det inte i texten, förstås. Och läser man sammanhanget gäller samma sak för många andra saker. Det är inte ok att döda någon (du skall icke dräpa), och Jesus gav exempel på hur man skulle göra när de religiösa ledarna försökte snärja honom (http://www.folkbibeln.net/chapter/search?bok=Joh&kapitel=8). Dödsstraff var dock en del av lagen, och utifall att straffet utverkades var det av samhället. (Här finns lite mer tankar om dödsstraff: )

"Gud vill tvinga folk att äta sina egna barn (3 mose 26:27-30)"
Kommentar: Nej, det vill Gud inte. Det är en beskrivning om vad som händer om man lämnar Guds väg. Det var innan nåden kommit till världen, och då blev man varnad för hur straffet skulle bli. Det står ingenstans att Gud vill detta. Det är lite liknande som rökning. “Röker du inte, så är dina lungor friska. Röker du så kommer dina lungor att förstöras, du kommer att få svårt att andas, du kommer att få smärta och pinas, och sedan kommer du att dö.”

"Om du tar en flicka som krigsbyte, gifter dig med henne och sen "tröttnar" på henne så ska du behandla henne väl (5 mose 21: 10-14)"
Kommentar: Texten säger att kvinnliga fångar som tas till hustrur skall behandlas väl. Vad är det för problem med att man skall behandla dem väl? (Den bibliska grunden är hur som helst att man inte skall skiljas

"Om en flicka blir våldtagen i staden ska hon dödas tillsammans med gärningsmannen, om det sker utanför staden får hon leva (5 mose 22:23-24)"
Kommentar: Första delen handlar om att mannen och kvinnan ligger med varandra i samtycke, den andra om att hon blir våldtagen. Allt tydliggörs efter vers 24 (som vissa ateister av någon anledning missat, trots att de säger att de läst Bibeln ...).

"Om en man våldtar en trolovad flicka ska han böta till fadern och sedan gifta sig med flickan (5 mose 22:28-29)"
Kommentar: Texten handlar inte om våldtäkt. Den handlar om en man som handlar fel mot en ogift flicka, men hon är med på det. Det står “de” och inte “han”.

"Folk med lyten eller "blandad härkomst" är inte välkomna i herrens församling (5 mose 23:1-2)"
Kommentar: Det finns två olika tolkningar. 1) Texten avser de som är kastrerade eller födda som oäkta. Med Herrens församling menas beslutsposter och ämbeten i Israel (se t ex John Gills kommentarer om detta). Precis som prästerna skulle vara utan lyten så skulle de som förestod Israel vara “hela”. 2) Det gäller hela Israel, alla som firar gudstjänst. Regeln handlar då i första hand om icke-judar som vill konvertera, och inte israeliterna själva. I det fallet har regeln mer ett pedagogiskt syfte, nämligen att visa att inför Gud duger bara det som är fullkomligt. Den betyder inte att icke-judar inte kan konvertera om de har ett lyte, utan man vill i första hand betona att Gud är hel.

"Gud kräver att Jefta ska utföra människooffer på sin egen dotter (domarboken 11:29 -40)"
Kommentar: Nej, det kräver Gud inte. Löftet var oerhört dumt och var Jeftas, Gud kunde ju inte göra så att Israel förlorade striden, bara för att Jefta var dum. Detta blev en varning så att vi själva inte skall göra på samma sätt. (Det kan ju tänkas att Jefta hade någon djup baktanke med sitt dumma löfte, men så kom fel person ut ...)

"Elisha förbannar 40 barn i herrens namn och de dör (2 kungabok 2:23-24)"
Kommentar: De hebreiska orden "nearim ketannim" betyder också "unga män". Det var med all sannolikhet fråga om ungdomar (kanske dåtidens motsvarighet till ett gatugäng). De hånade en Guds profet vars ord till Israel kunde äventyras och ville skicka honom till himlen, dvs döda honom. Därmed kunde hela det Israeliska folkets liv äventyras. Ingen av oss kan säga vad som skulle ha inträffat om ungdomarna INTE dog. Men - det står faktisk ingenstans att de dog ...! (Se mer här. )

"Härligt att krossa spädbarn mot klipporna (Psaltaren 137:9)"
Kommentar: Detta är ord från den som skrev psalmen, när personen kände oerhörd förtvivlan över att själv ha upplevt något liknande när folket fördes bort i fångenskap. (Det är inte säkert att personen verkligen skulle gått till verket, om tillfälle funnits.) Det är inte något som Gud påbjuder.

"Gud tvingar folk att äta sina egna släktingar (Jeremia 19:9)"
Kommentar: Nej, det gör Gud inte. Gud beskriver bara vad som händer om de inte får hjälp av Honom - en hjälp de inte vill ha. Och - då Gud aktivt vände sig bort ifrån folket, därför att de inte vill ha med Gud att göra, så hände mindre trevliga saker “automatiskt” under den “laglösa” tiden.

"Slavar ska lyda dåliga herrar (1 petrusbrevet 2:18)"
Kommentar: Förklaringen står i de efterföljande verserna.- 19-21. (Dessutom var “slav” på den här tiden inte samma sak som slaveriet i t ex USA, utan man var mer som en tjänare. Man sålde ofta sig själv som slav. Åtminstone en del av slavarna hade laglig rätt att bli frigivna efter en viss tid, så det var lite mer som ett jobbkontrakt.)


Noter:

1. För att se lite kommentarer till ovanstående sida, se dr Ian Hodges sida.

<< Tillbaka

Sidor


Länkar


Ateisten presenterar sin tro som naturveten­skap­liga fakta i svenska läroböcker - och vi tror på det! Det är ju en faktabok! Men "utan riktning och mål" är bara en ateistisk tro.

“Evolutionens drivkrafter och orsaker är: ärftlighet, variation, mångfald, kamp, tid och adaption. Evolutionen har pågått alltsedan det första livet uppstod, den pågår idag och den saknar riktning och mål ...”

Biologi A (Bonniers 2000), för gymnasiet, sid 11.