Mats Molén - Vetenskap, ursprung och skapelse
Vetenskap, ursprung och skapelse

Av Mats Molén

Historiska fakta

3. Historiska fakta

Ju mer man studerar historien, desto mer av det som står i Bibeln hittar man igen och förstår att det är sant. De flesta vet inte mycket om fynden - därför att - tyvärr - vill en del inte bry sig om detta, utan de vill vara kvar på 1800-talet i sin kunskapsnivå.

Här nedan finns länkar till några saker att begrunda!

Historiska fakta om Jesu liv, död, uppståndelse samt om Nya testamentets tillkomst
Enklare på svenska.
Lite svårare på svenska.
Enklare, på engelska.
Lite djupare, på engelska.

Arkeologi o dyl:
1. Sodom och Gomorra hittat. Många intressanta fakta!
2. Mynten visar att platser/personer som beskrivs i Bibeln har funnits. Men, mynt och platser/personer som beskrivs i andra religiösa böcker visar om dessa böcker är lika påhittade som farbror Joakims kassavalv eller inte - man har varken hittat spår av farbror Joakim eller något mynt från hans kassavalv (utom i Walt Disneys fantasi).
3. Och tidiga arkeologiska lämningar, innan år 70 e Kr, visar på den kristna tron på uppståndelsen.
4. En annan tidig lämning som man diskuterar åldern på, är en nidbild av Jesus på korset och en man som tillber Jesus, med texten “Alexamenos tillber sin Gud”. Se här och här.
5. Fler och fler arkeologiska fynd visar att judarna levde som slavar i Egypten.

6. Vilka tror att jorden är platt? Inte de som tror på skapelse i alla fall:
"Though Shenton believes in evolution and global warming, he and his hundreds, if not thousands, of followers worldwide also believe that the Earth is a disc that you can fall off of."
Mer om detta här (se även kommentarerna).

Profetior och bibelsyn
1. Bibeln innehåller många texter som handlar om framtiden, s k profetior. En del av dessa kan vara svåra att tolka, men andra är ganska lätta. Här är exempel på en uppfylld profetia.
2. Och Jesus profeterade om Jerusalems förstörelse. Men - inte i en enda bibelbok nämns det att händelsen skett. Så - man kan räkna med att de flesta originalskrifterna i Nya testamentet i Bibeln är skrivna innan år 70 e Kr. (Se även ruta längst ner på denna sida.)
3. Lite om de äldsta manuskripten.
4. Mer text om fakta kring Jesus uppståndelse.

Om relationen mellan vetenskap och kristen tro - hur började det?

Bara en liten slutkommentar - för den som vill forska lite på ursprungsfrågor. Man kan lägga in exempel på de fel man hittar på denna sida. Hur många av dessa fel hittar man inom evolutionsteorin? (Men - det finns en grupp på wikipedia som hårt övervakar att man inte skriver något emot tron på evolutionsteorin - så förmodligen tar de bort all kritik man försöker lägga in!)

<< Tillbaka

Sidor


Länkar


Detta är ett vanligt exempel på hur fritt aggresiva ateister får uttala sig. Ingen ödmjuhet här inte!

"Evolutionen är inte en teori utan ett faktum! Många blir upprörda av ett sådant påstående. Det gäller dem som vill se jorden som ett verk av en Skapare ungefär som en klocka är ett verk av en urmakare. Men Darwin och Wallace har visat oss att det inte är så - nu har vi en mer övertygande och mänskligare upp­fattning."

Carl Sagan 1982 "Tema Kosmos".